KNF: Koniec obowiązywania Pakietu Impulsów Nadzorczych #PIN

0
1932

15 września zakończyło się obowiązywanie Pakietu Impulsów Nadzorczych na rzecz Bezpieczeństwa i Rozwoju #PIN. Program obejmował działania dotyczące m.in. rynku ubezpieczeń.

Pakiet #PIN został opracowany przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w związku z pandemią Covid-19 i wprowadzonymi wówczas ograniczeniami. Miał on na celu m.in. zapewnienie ochrony klientom rynku ubezpieczeń oraz ograniczenie wpływu wahań rynkowych na sektor asekuracyjny. Część z zaproponowanych w nim działań, w zależności od sytuacji poszczególnych sektorów finansowych i sytuacji epidemicznej, została na przestrzeni dwóch lat zawieszona lub zakończona. W ocenie UKNF nie ma już konieczności kontynuacji obowiązywania rozwiązań przyjętych w tym pakiecie, z wyłączeniem elementów #PIN przeniesionych do obowiązujących przepisów prawa.

Więcej na temat #PIN – Pakietu Impulsów Nadzorczych na rzecz Bezpieczeństwa i Rozwoju w obszarze rynku ubezpieczeniowego.

(AM, źródło: KNF, gu.com.pl)