KNF nałożyła na PZU blisko 400 tys. zł kary za opóźnione odszkodowania

0
989

3 września Komisja Nadzoru Finansowego wydała podjęła decyzję o nałożeniu kary finansowej na PZU SA. Ubezpieczyciel musi zapłacić 397 tys. zł za opieszałość w wypłacie odszkodowań komunikacyjnych.

Powodem nałożenia sankcji było zidentyfikowanie przez KNF ogółem 24 przypadków naruszenia art. 14 ust. 1-2 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, w związku ze stwierdzeniem przypadków opóźnień w przyznaniu i wypłacie odszkodowań. 

Komisja podkreśliła, że PZU SA podjął szereg działań organizacyjnych i systemowych mających zapobiegać powstawaniu naruszeń prawa w przyszłości, co zostało uwzględnione przy wymiarze kary.

(AM, źródło: KNF)