KNF: Od maja maksymalna stopa techniczna wyniesie 2,38%

0
629

W Dzienniku Urzędowym Komisji Nadzoru Finansowego 26 stycznia został ogłoszony komunikat KNF w sprawie wysokości maksymalnej stopy technicznej.

Na podstawie § 46 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji (Dz. U. poz. 562) nadzór ogłosił, że wysokość maksymalnej stopy technicznej obowiązująca od 1 maja 2023 r. wyniesie 2,38%.

Techniczna stopa procentowa służy do kalkulacji rezerw techniczno-ubezpieczeniowych. Jej wysokość zależy od momentu zawarcia umowy ubezpieczenia i od rodzaju umowy ubezpieczenia. Poziom maksymalnej stopy technicznej ustala i ogłasza organ nadzoru, w terminie do 31 stycznia każdego roku.

(AM, źródło: KNF, MF)