KNF podsumowała ubiegły rok w ubezpieczeniach

0
489

Na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego ukazał się „Biuletyn roczny. Rynek ubezpieczeń 2022”. Dane z raportu podsumowującego ubiegłoroczne wskaźniki polskiego rynku ubezpieczeń w minimalnym stopniu różniły się od zaprezentowanych w marcu 2023 r.

Z opublikowanego 4 września „Biuletynu” wynika, że w minionym roku krajowi ubezpieczyciele zebrali łącznie 72,312,07 mln zł składek brutto. Rezultat był o ponad 3 mld zł lepszy od odnotowanego w 2021 r., tj. 69,214,83 mln zł. Zakłady ubezpieczeń wypłaciły 44,389,63 mln zł wobec 41,307,48 mln zł w roku poprzednim. Wynik techniczny rynku uplasował się na poziomie 5634,3 mln zł. Rok wcześniej wyniósł 5164,26 mln zł. Natomiast zysk netto wyniósł 5690,74 mln zł wobec 5642,42 mln zł w 2021 r.

Rentowność techniczna w AC uplasowała się na poziomie 936,16 mln zł wobec 609,29 mln zł w roku poprzednim. Z kolei wynik techniczny w OC wyniósł 247,39 mln zł. W 2021 r. wartość tego wskaźnika sięgnęła 656,23 mln zł.

Blisko 300 tys. agentów i OFWCA

W „Biuletynie” wskazał również, że na koniec 2022 r. zarejestrowanych było 29,092 agentów ubezpieczeniowych. 12 miesięcy wcześniej ich grono liczyło 30,467 podmiotów. Równolegle w rejestrze znajdowało się 263,015 osób fizycznych wykonujących czynności agencyjne wobec 247,036 OFWCA na 31 grudnia 2021 r.

Wyszczególnienie /SpecificationBrokerzy / Brokers
Ogółem / Totalz tego: / of which:
brokerzy ubezpieczeniowi / insurance brokersbrokerzy reasekuracyjni / reinsurance brokers
 31.12.202131.12.202231.12.202131.12.202231.12.202131.12.2022
Osoby fizyczne / Natural person8968828828671415
Osoby prawne / Legal person5875965445534343
Razem / Total1 4831 4781 4261 4205758
       
Brokerzy wykreśleni z rejestru / Brokers removed from the register3566356303

(źródło: KNF „Biuletyn roczny. Rynek ubezpieczeń 2022”)

Pełna treść „Biuletynu”

Artur Makowiecki

news@gu.com.pl