KNF podtrzymała decyzję o karze dla Vienna Life

0
640

Komisja Nadzoru Finansowego 31 maja zdecydowała o utrzymaniu w mocy decyzji z 9 września ubiegłego roku, nakładającej na Vienna Life karę pieniężną w wysokości 1,25 mln zł. Zakład został wówczas ukarany za lokowanie środków UFK w ramach ofert Dividend Invest, Multi Saver oraz Top Service w aktywa, których ryzyka nie mógł właściwie określić, mierzyć oraz nie mógł nim właściwie zarządzać.

Stanowiło to naruszenie art. 276 ust. 1 w związku z art. 276 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Po przeanalizowaniu wniosku Vienna Life o ponowne rozpatrzenie sprawy Komisja potwierdziła zaistniałe naruszenie i podjęła decyzję o utrzymaniu decyzji w mocy. 

Maksymalny wymiar kary pieniężnej w tej sprawie wynosi 1 470 130 zł.

(AM, źródło: KNF)