KNF ponownie ukarała PZU za opóźnienia w wypłacie odszkodowań

0
442

Komisja Nadzoru Finansowego podjęła 13 maja decyzję o nałożeniu na PZU SA kar pieniężnych w łącznej wysokości 685,2 tys. zł. To druga taka sankcja, o jakiej KNF poinformowała w ostatnim czasie.

Przyczyną ukarania ubezpieczyciela było zidentyfikowanie przez nadzór 39 przypadków naruszenia art. 14 ust. 1–3 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych w postaci opóźnień w przyznaniu i wypłacie odszkodowań.

Komisja zaznaczyła, że przy ustalaniu wymiaru kary wzięła pod uwagę fakt, iż zakład podjął szereg działań organizacyjnych i systemowych mających zapobiegać powstawaniu naruszeń prawa w przyszłości.

Warto przypomnieć, że 27 maja KNF nałożyła na ubezpieczyciela 546,3 tys. zł kar pieniężnych za 28 przypadków tego typu wykroczeń.

(AM, źródło: KNF)