KNF przybliża zasady kontroli pośredników ubezpieczeniowych

0
2168

Komisja Nadzoru Finansowego opracowała wykazy zagadnień, jakie mogą być przedmiotem kontroli brokera ubezpieczeniowego lub agenta ubezpieczeniowego i agenta oferującego ubezpieczenia uzupełniające. Ponadto przygotowała wykazy podstawowych materiałów dowodowych, których może żądać w toku prowadzonej kontroli.

Dokumenty zostały przygotowane w odpowiedzi na postulaty zgłaszane przez pośredników ubezpieczeniowych, będące efektem wejścia w życie ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, która przyznała Komisji nowe kompetencje dotyczące kontroli działalności pośredników, w szczególności agentów i brokerów ubezpieczeniowych. 

„Liczymy, że opracowane materiały nie tylko pozwolą na lepsze przygotowanie się pośredników ubezpieczeniowych do potencjalnych kontroli, ale także staną się pretekstem do przeglądu zasad i organizacji prowadzonej działalności dystrybucyjnej oraz wprowadzenia odpowiednich rozwiązań służących zapewnieniu zgodności tej działalności z przepisami prawa” – podkreśliła Komisja.

Więcej:

Informacje dotyczące kontroli pośredników ubezpieczeniowych

(AM, źródło: KNF)