KNF: PZU SA zapłaci niższą karę

0
604

9 stycznia Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie wydała ostateczną decyzję w sprawie ubiegłorocznej kilkusettysięcznej kary finansowej nałożonej na PZU SA.

Komisja uchyliła swoją decyzję z dnia 24 września 2019 r.* w części nakładającej na zakład karę pieniężną w wysokości 400 tys. zł w związku z naruszeniem art. 14 ust. 1-2 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK w związku ze stwierdzeniem przypadków opóźnień w przyznaniu i wypłacie odszkodowania i nakładającą na PZU SA karę pieniężną w wysokości 370 tys. zł oraz umarzającą w części postępowanie jako bezprzedmiotowe.

Nadzór przypomniał, że PZU SA dopuścił się nieterminowej likwidacji szkód w odniesieniu do 14 roszczeń zgłoszonych przez 14 osób. W wyniku ponownego rozpoznania sprawy Komisja dokonała zmiany w zakresie ustaleń faktycznych na korzyść towarzystwa w wymiarze ustalonego opóźnienia w wypłacie odszkodowania w sprawie dotyczącej 1 osoby oraz uznała, że w sprawach 3 zgłoszonych roszczeń postępowanie należało umorzyć. W konsekwencji Komisja ustaliła wysokość nałożonej kary pieniężnej na poziomie 370 tys. zł.

***

*https://gu.com.pl/…

(AM, źródło: KNF)