KNF: Trwają prace nad interwencją produktową dotyczącą polis z UFK

0
1421

Na portalu LinkedIn ukazał się wpis Dagmary Wieczorek-Bartczak, zastępcy przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), na temat prac zmierzających do wydania decyzji w sprawie interwencji produktowej na rynku ubezpieczeń z UFK.

Z wpisu wynika, że obecnie prowadzone są analizy rynkowe dotyczące kilku zagadnień związanych z „uefkami”. Jednym z głównych obszarów badań nadzoru są poziom opłat oraz oczekiwany poziomu świadczenia w stosunku do zapłaconej składki, a także sposób przedstawienia informacji o opłatach w dokumentacji produktowej oraz KID (Key Information Documents) w polisach z UFK. KNF analizuje również kwestie związane z polityką lokacyjną. „Zamiarem organu nadzoru jest bowiem uwzględnienie w planowanej interwencji produktowej również aspektów związanych z klasami aktywów, w które lokowane są środki UFK, w celu zagwarantowania klientom zakładów ubezpieczeń poziomu ochrony w części inwestycyjnej produktu zbliżonego do poziomu ochrony inwestorów – uczestników funduszy inwestycyjnych otwartych. Równocześnie Urząd KNF analizuje możliwość objęcia zakazem sprzedaży produktów, które zakładają, że środki UFK mogą być lokowane w aktywa niestabilne i niedojrzałe, charakteryzujące się wysokim ryzykiem złożoności i przejrzystości, uniemożliwiającym zazwyczaj inwestorom detalicznym właściwe rozumienie ryzyka inwestycyjnego” – czytamy we wpisie.

Dagmara Wieczorek-Bartczak ujawniła, że już w najbliższych dniach dojdzie do spotkania z zakładami oferującymi „uefki”, w trakcie którego zostaną zaprezentowane zamierzone cele oraz zakres planowanej interwencji produktowej.

(AM, źródło: LinkedIn)