KNF ukarała finansowo Partner TUiR

0
697

Komisja Nadzoru Finansowego 27 października wydała decyzję nakładającą na Partner TUiR karę pieniężną w wysokości 30 tys. zł. Sankcja została nałożona za naruszenie przepisów ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

Komisja wyjaśniła, że powodem ukarania Partner TUiR było:

  1. nieprzekazanie Komisji danych i informacji za rok obrotowy 2020, w postaci regularnego sprawozdania do celów nadzoru UKNF (RSR) oraz sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej (SFCR), w ciągu 14 tygodni po zakończeniu tego roku obrotowego, co stanowiło naruszenie art. 335 ust. 7 UDUR,
  2. nieujawnienie sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej za rok obrotowy 2020, w ciągu 14 tygodni po zakończeniu tego roku obrotowego, co stanowiło naruszenie art. 291 ustawy,
  3. niewprowadzenie odpowiednich systemów i struktur mających zapewnić realizację obowiązków dotyczących ujawniania sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej towarzystwa, co stanowiło naruszenie art. 289 ust. 1 ustawy.

Zaległe sprawozdania RSR oraz SFCR ostatecznie zostały przekazane do KNF, a SFCR zostało ujawnione na stronie internetowej towarzystwa, jednak z naruszeniem terminów wynikających z przepisów, tj. z ponad miesięcznym opóźnieniem.

Maksymalny wymiar kary pieniężnej w tej sprawie wynosi 20 mln zł albo 0,5% składki przypisanej brutto, jeżeli równowartość 0,5% składki przypisanej brutto wykazanej przez zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji w sprawozdaniu finansowym przekracza kwotę 20 mln zł.

(AM, źródło: KNF)