KNF utrzymała blisko 400 tys. zł kar dla PZU SA

0
538

Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała o wydaniu 25 lutego ostatecznej decyzji utrzymującej w mocy nałożone 3 września ubiegłego roku na PZU SA kary finansowe w łącznej wysokości 397 tys. zł.

Sankcja, o której mowa, była konsekwencją stwierdzenia przez KNF 24 przypadków naruszenia przez ubezpieczyciela art. 14 ust. 1-2 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK, w związku ze stwierdzeniem przypadków opóźnień w przyznaniu i wypłacie odszkodowań. Po przeanalizowaniu wniosku PZU SA o ponowne rozpatrzenie sprawy Komisja podjęła decyzję o utrzymaniu w mocy decyzji wydanej w pierwszej instancji.

(AM, źródło: KNF)