KNF utrzymała karę dla TUnŻ Europa

0
630

26 marca Komisja Nadzoru Finansowego ostatecznie podtrzymała swoją decyzję z 13 listopada ubiegłego roku, na mocy której nałożyła na TUnŻ Europa karę finansową w wysokości 1,5 mln zł.

Ubezpieczyciel został ukarany z dwóch powodów. Pierwszym z nich był brak zapewnienia skutecznego zarządzania aktywami i zobowiązaniami w odniesieniu do produktu UFK DEBT & EQUITY II, co stanowi naruszenie art. 56 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Z kolei drugi powód to lokowanie środków finansowych w aktywa, których ryzyka towarzystwo nie mogło właściwie określić, mierzyć oraz którym nie mogło właściwie zarządzać w odniesieniu do produktu UFK DEBT & EQUITY II, co stanowi naruszenie art. 276 wspomnianej ustawy.

Towarzystwo złożyło wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. W jego wyniku Komisja potwierdziła zaistniałe naruszenia i podjęła decyzję o utrzymaniu w mocy decyzji wydanej w pierwszej instancji.

Maksymalny wymiar kary pieniężnej za wskazane naruszenia wynosi 2 458 130 zł.

(AM, źródło: KNF)