KNF utrzymała sankcję dla Unilink za sprawę Gefiona

0
980

Komisja Nadzoru Finansowego na posiedzeniu 17 listopada jednogłośnie zdecydowała ostatecznie o utrzymaniu w mocy swojego postanowienia z 31 sierpnia 2022 roku, nakładającego na Unilink karę w postaci wskazania spółki jako podmiotu odpowiedzialnego za naruszenie art. 7 ust. 1 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń.

KNF przypomniała, że Unilink nie zapewnił poinformowania wszystkich klientów o braku możliwości zawarcia z Gefion Insurance A/S umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów, w trybie art. 28 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Tym samym multiagencja nie postąpiła w sposób zgodny z najlepiej pojętym interesem klientów, uczciwy, rzetelny i profesjonalny.

Unilink przekazał „Gazecie Ubezpieczeniowej”, że nie będzie komentował sprawy.

(AM, źródło: KNF)