KNF zatwierdziła Beatę Kozłowską-Chyłę na stanowisku prezesa zarządu PZU SA

0
645

Beata Kozłowska-Chyła, która pełniła obowiązki prezesa zarządu spółki od 12 marca, kiedy to zastąpiła poprzedniego szefa zakładu Pawła Surówkę, jest już pełnoprawnym prezesem zarządu PZU SA. 2 października jednogłośną zgodę na jej powołanie na to stanowisko wyraziła Komisja Nadzoru Finansowego.

Beata Kozłowska-Chyła w przeszłości była już związana z Grupą PZU. Pełniła funkcję członka rady nadzorczej PZU SA, członka RN TFI PZU i PTE PZU oraz dwukrotnie była członkiem zarządu PZU SA. Zasiadała również w zarządzie PZU Życie. Obecnie pełni funkcję przewodniczącej RN Grupy Lotos. Pracowała jako zastępca dyrektora Departamentu Prawno-Licencyjnego w Urzędzie Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi. Pełniła też funkcję prezesa zarządu Polskiego Wydawnictwa Ekonomicznego.

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Uzyskała stopień naukowy doktora nauk prawnych, a następnie stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych. Jest wykładowcą na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Katedrze Prawa Handlowego. Wykonuje zawód radcy prawnego, jest również arbitrem rekomendowanym w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.

Beata Kozłowska-Chyła jest członkiem Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów, członkiem Rady ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP oraz członkiem zespołu Komisji ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego przy Ministrze Aktywów Państwowych. Zasiada również w Radzie Polskiego Komitetu Olimpijskiego i w Społecznej Radzie Sportu przy Minister Sportu.

Jest autorką kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu prawa spółek, prawa papierów wartościowych oraz prawa ubezpieczeniowego, opublikowanych w renomowanych czasopismach polskich i zagranicznych, a także autorką artykułów popularyzatorskich.

Artur Makowiecki

news@gu.home.pl