KNF zatwierdziła nominacje prezesów ERGO Hestii i Agro Ubezpieczeń

0
1097

Na odbywającym się 16 czerwca posiedzeniu Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie: Artura Borowińskiego na stanowisko prezesa zarządu STU i STUnŻ ERGO Hestia, Doroty Marty Piwońskiej na stanowisko prezesa zarządu Agro Ubezpieczenia TUW oraz Andrzeja Jarosława Płachty na stanowisko członka zarządu Aegon TUnŻ odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem.

Artur Borowiński objął stery w ERGO Hestii z początkiem obecnego roku. Do 30 września 2022 r. był prezesem zarządu spółek Compensy oraz członkiem rad nadzorczych kilku firm ubezpieczeniowych i TFI należących do Vienna Insurance Group w Polsce i krajach bałtyckich. Zanim został mianowany prezesem Compensy w 2014 r., pełnił już kilka odpowiedzialnych stanowisk na poziomie zarządu w spółkach ubezpieczeniowych należących do VIG w Rumunii i Polsce z szerokim zakresem obowiązków zarówno w ubezpieczeniach majątkowych, jak i na życie. Przygodę z ubezpieczeniami rozpoczął w VIG w 2000 r. i angażując się w wiele projektów, awansował wewnętrznie, dochodząc do obecnie zajmowanych funkcji. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Dorota Piwońska z dniem 1 marca  2022 r. została powołana przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników na prezesa zarządu, pod warunkiem uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego. Do tego czasu Fundusz powierzył jej pełnienie obowiązków prezesa zarządu Agro Ubezpieczenia TUW. Dorota Piwońska posiada duże doświadczenie w zakresie zarządzania w spółkach prawa handlowego. Przez przyjściem do Agro TUW pełniła funkcję wiceprezesa AMW SINEVIA sp. z o.o. Była członkiem Komisji Nadzoru Bankowego oraz członkiem Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. W Ministerstwie Finansów kierowała pracami Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego, a w Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych pełniła funkcje kierownicze w Departamencie Pracowniczych Programów Emerytalnych. Była doradcą w Narodowym Banku Polskim w Departamencie Zarządzania Strategicznego. Doświadczenie na rynku ubezpieczeń zdobywała w Nationale Nederlanden i PZU SA, gdzie jako dyrektor zarządzający ds. Klienta Korporacyjnego kierowała pionem klienta strategicznego oraz zarządzała wykonywaniem zadań spółki i realizacją jej polityki w obszarze korporacyjnych ubezpieczeń majątkowych i komunikacyjnych oraz ubezpieczeń morskich i transportowych, finansowych, a także bancassurance.

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa Kanonicznego i Świeckiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ponadto posiada certyfikat zarządzania projektami PRINCE2 Foundation.

Andrzej Płachta ma 34-letnie wszechstronne doświadczenie zawodowe z zakresu zarządzania, kierowania projektami oraz optymalizacji procesów biznesowych (m.in. metodyką Six Sigma), z czego ponad 23 lata w instytucjach finansowych. Swoją karierę rozpoczął w 1989 roku w Polskiej Akademii Nauk. Od 1992 do 1999 był związany z firmą biotechnologiczną Millipore Corporation w Polsce i Francji. W latach 2000–2010 pracował w ING Nationale-Nederlanden, gdzie zajmował stanowiska m.in. dyrektora departamentu obsługi klientów, dyrektora departamentu produktów i procesów, dyrektora pionu zarządzania potrzebami biznesowymi i projektami oraz dyrektora programu Lean Six Sigma. W latach 2010–2018 był wiceprezesem i partnerem zarządzającym w Money Makers, gdzie odpowiadał za IT, operacje, audyt wewnętrzny, finanse, ryzyko i administrację, a później także za proces przekształcenia z Domu Maklerskiego w TFI. Po przejęciu Money Makers TFI przez Alior Bank od 2018 r. był wiceprezesem Alior TFI. Andrzej Płachta jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, na którym ukończył biologię molekularną.

(AM, źródło: KNF, gu.com.pl)