KNF zgodziła się na przejęcie Avivy przez Allianz

0
1554

Spełnił się jeden z warunków zawieszających zakup polskich aktywów Avivy przez Allianz. 4 listopada Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła bowiem zgodę na przeprowadzenie tej transakcji.

KNF jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec zamiaru bezpośredniego nabycia akcji majątkowej spółki Aviva TUO oraz życiowej Aviva TUnŻ przez Allianz Holding eins GmbH oraz pośredniego nabycia akcji towarzystwa przez Allianz SE, w liczbie zapewniającej przekroczenie jednej drugiej ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu oraz przekroczenie jednej drugiej udziału w kapitale zakładowym obu firm. Komisja podjęła identyczną decyzję w odniesieniu do obu towarzystw joint venture Santander Aviva.

Zmiany właścicielskie w Aviva PTE

Jednocześnie nadzór udzielił zezwolenia na nabycie przez życiową Avivę od Santander Bank Polska 1236 akcji zwykłych serii A, 56 akcji zwykłych serii B, 56 akcji zwykłych serii C oraz 22 akcji zwykłych serii D Aviva PTE Aviva Santander, stanowiących 10% akcji w kapitale zakładowym i uprawniających do 10% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu towarzystwa. 

Aviva plc podpisała umowę sprzedaży swojego polskiego biznesu Allianzowi pod koniec marca tego roku. Niemiecki ubezpieczyciel ma zapłacić za aktywa w Polsce 2,5 mld euro. W ramach transakcji Allianz nabędzie oba towarzystwa ubezpieczeń Avivy w Polsce, a także działalności w zakresie funduszy emerytalnych i zarządzania aktywami. Dodatkowo kupi po 51% udziałów w spółkach joint venture bancassurance Santander Aviva, co podniesie wartość przejęcia do 2,7 mld euro.

Transakcja nie obejmuje spółki Aviva Services, która prowadzi ASEC – ośrodek usług eksperckich w zakresie aktuariatu, finansów, ryzyka, data science oraz IT. ASEC pozostaje w strukturach grupy Aviva.

Allianz wzmocni pozycję w Polsce i całym regionie

W wyniku przejęcia Avivy w Polsce Allianz stanie się drugą co do wielkości pod względem zysku operacyjnego firmą ubezpieczeniową Europy Środkowo-Wschodniej. Pod względem łącznej wartości składki przypisanej brutto Allianz będzie w Polsce piątym co do wielkości ubezpieczycielem, awansując na drugie miejsce w sektorze życiowym.

„Dzięki transakcji Allianz podwoi przychody na atrakcyjnym polskim rynku ubezpieczeniowym i osiągnie pożądaną równowagę segmentów majątkowego i życiowego w prowadzonej działalności. W szczególności silna koncentracja Avivy na dynamicznym i rentownym polskim rynku ubezpieczeń życiowych w sposób znaczący przyczyni się do poprawy rentowności operacyjnej Allianz. Ponadto silna sieć agentów wyłącznych oraz długoterminowa współpraca joint-venture z Santander w segmencie bancassurance poszerzą bazę dystrybucyjną i wzmocnią pozycję rynkową Allianz” – podkreślał niemiecki ubezpieczyciel podczas ogłaszania przejęcia.

Strony transakcji oczekują, że proces zakupu zakończy się w ciągu 12 miesięcy. Kierownictwo i pracownicy Aviva Polska mają zostać przeniesieni wraz z biznesem.

Artur Makowiecki

news@gu.home.pl