KNF zgodziła się na przejęcie portfela Macif Życie przez Saltus

0
862

Podczas odbywającego się 17 kwietnia głosowania w trybie zdalnym Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie zatwierdziła przeniesienie całości portfela ubezpieczeń wynikające z umowy zawartej pomiędzy Saltus TUnŻ i Macif Życie TUW.

Umowa nabycia udziałów w Macif Życie TUW przez Saltus została podpisana 14 stycznia 2019 roku. 6 sierpnia KNF jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu w zakresie bezpośredniego nabycia udziałów, a 20 sierpnia Saltus sfinalizował umowę i stał się właścicielem 100% udziałów przejmowanego towarzystwa

20 kwietnia Komisja podjęła też inną decyzję dotyczącą Saltus Ubezpieczenia. KNF jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Krzysztofa Kosznika na stanowisko członka zarządu Saltus TUW i Saltus TUnŻ odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem.

(AM, źródło: KNF, gu.com.pl)