KNF zgodziła się na przejęcie udziałów Pocztowego TUW przez FSUSR

0
978

Już wkrótce nastąpi kolejna zmiana właścicielska na polskim rynku ubezpieczeń. 29 grudnia Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie wyraziła zgodę na przejęcie udziałów Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników, w liczbie zapewniającej przekroczenie 50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu oraz w kapitale zakładowym zakładu.

Jako pierwszy o planach akwizycji poinformował „Puls Biznesu”, który pod koniec października podał, że rządowa autopoprawka do budżetu na 2021 rok zapewniła Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (zarządza FSUSR) środki na objęcie udziałów w towarzystwie ubezpieczeń wzajemnych. Wówczas nie było pewne, o które TUW chodzi, ale według informacji gazety miało to być Pocztowe TUW.

Do dyspozycji KRUS oddano 70 mln zł, które miało zostać przeznaczone na objęcie połowy udziałów w zakładzie. Transakcja miała przypominać wejście Funduszu do towarzystwa sprzed czterech lat, które skutkowało podniesieniem kapitału zakładu.

Miesiąc później doniesienia „PB” potwierdził minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk, który podczas spotkania z rolnikami w Pułtusku zapowiedział, że KRUS zamierza nabyć Pocztowe TUW. Celem akwizycji towarzystwa ma być upowszechnienie ubezpieczeń wzajemnych wśród rolników oraz budowa wokół towarzystwa systemu produktów ochronnych.

Minister zadeklarował, że system ubezpieczeń budowany w oparciu o Pocztowe TUW będzie obejmować wszystkie możliwe ryzyka włącznie z suszą. A przed sezonem wegetacyjnym ubezpieczenia mają być mocno propagowane, by zachęcać rolników do ubezpieczania się. 

Artur Makowiecki

news@gu.com.pl