Koalicja na rzecz zgodności. Jak pomagaliśmy agentom przez pierwszy rok

0
347

Idea inicjatywy wsparcia agentów w obszarze regulacyjnym narodziła się już dawno. Misją Insly od początku było ułatwianie i usprawnianie agentom pracy, by czynności „pozasprzedażowe” zajmowały jak najmniej czasu i były możliwie „bezproblemowe”.

Zauważyliśmy, że tematem, który budzi najwięcej kontrowersji, frustracji, lęków czy niepewności, jest obszar regulacyjny. Choć domeną Insly jest technologia, to od wejścia kluczowych przepisów RODO i IDD nie uciekamy od tych zagadnień, bo są one ważne dla agentów i ich klientów.

Pandemia i chmura

W 2020 r. dwa wydarzenia zmieniły nieodwracalnie rynek ubezpieczeń: pandemia i… komunikat UKNF dotyczący przetwarzania danych w chmurze. To pierwsze spowodowało, że obsługa zdalna stała się dużo bardziej popularna (wręcz niezbędna w trakcie lockdownu), a wraz z nią problemy z realizacją wymagań przepisów przy braku bezpośredniego kontaktu.

Komunikat KNF pokazał, że RODO ma teraz zupełnie nową twarz/wymiar, bo przetwarzanie danych (już nie tylko osobowych) w chmurze niesie ze sobą dodatkowe ryzyka. Obowiązki narzucone przez regulatora rynku ubezpieczeń z jednej strony podnosiły – w teorii – bezpieczeństwo przetwarzanych danych, a z drugiej, bardziej namacalnej dokładały dodatkowych obowiązków dystrybutorom ubezpieczeń. Na horyzoncie finansowego rynku zaczął rysować się też obraz DORA – rozporządzenia UE, w którym ryzyko i proaktywne działania mające na celu jego minimalizację są kluczowe.

Potrzeba wsparcia

Wszystko to spowodowało, że potrzeba wsparcia agentów w tym obszarze stała się jeszcze bardziej wyraźna, a że ilość pracy i wiedzy eksperckiej wymaganej była ogromna, narodziła się koncepcja stworzenia Koalicji.

We wrześniu 2022 r. zaprosiliśmy do współpracy Kancelarię Radcy Prawnego Tomasza Klemta i firmę JD Compliance, gdyż te organizacje od lat komercyjnie wspierały podmioty rynku finansowego w tym zakresie, a więc nie tylko dysponowały wiedzą teoretyczną, ale i praktyczną (zaangażowanie w trakcie audytów u ich klientów).

Od samego początku założeniem było niekomercyjne działanie mające na celu uświadamianie, zwłaszcza multiagentom, ciążących na nich obowiązków formalnych, porządkowanie wiedzy (niejednoznaczne przepisy i różnorodne ich interpretacje), podpowiadanie akceptowalnych rozwiązań czy pokazywanie konstruktywnego podejścia do pozornie „niepotrzebnych” czy wręcz „idiotycznych” wymogów.

Konkretne przykłady działań w ramach Koalicji

I. Działalność edukacyjna

W ramach tego celu uczestniczyliśmy w kilkunastu spotkaniach zarówno online, jak i stacjonarnych wydarzeniach typu Kongres Multiagentów. W trakcie tych spotkań omawialiśmy różne zagadnienia związane z przepisami i wytycznymi oraz ich interpretacjami oraz odpowiadaliśmy na liczne zapytania zaciekawionych tematem uczestników.

II. Budowanie narzędzi

Wraz z uruchomieniem „projektu” Koalicja, Insly udostępniło bezpłatne narzędzie do wykonywania analizy potrzeb i wymagań klientów, które pomaga agentowi w procesie sprzedaży, a także w gromadzeniu dowodów na realizację obowiązków wyznaczonych przez znowelizowaną Ustawę o dystrybucji ubezpieczeń. O sukcesie świadczy, że pomimo stopniowego wdrażania funkcjonalności w tym roku (do końca października) wykonano ponad 68 tys. APK!

Ostatnim dzieckiem Koalicji jest też Checklista Compliance – tabela, która pozwala agentowi lub brokerowi samodzielnie zweryfikować, czy spełnia wszystkie wymagania. Przy okazji lista ta zawiera skondensowane informacje o podstawach prawnych, pomocne komentarze oraz informacje, gdzie szukać pomocy w przypadku problemów z samodzielną weryfikacją stosowanych procedur i posiadanej dokumentacji.

III. Wsparcie doradcze

Codzienna praca agenta przynosi wiele pytań związanych z procedurami, np. obsługi klienta, formalnościami wymaganymi przez przepisy, stosowanymi rozwiązaniami i wykorzystywanymi narzędziami, dostawcami i technicznymi wymaganiami im stawianymi itd.

Z takimi pytaniami zwracają się do nas bardzo często agenci, nie rozumiejąc często zawiłości skomplikowanego języka prawnego lub technicznego (a niestety tak wyglądają zwykle kwestionariusze i zapytania, jakie trafiają do nich). Staramy się pomóc, odpowiadając albo szukając możliwych rozwiązań. Przypadki wymagające indywidualnego i kompleksowego podejścia przekazujemy do zaufanych ekspertów.

Zapraszamy do współpracy

Chciałbym przy tej okazji podkreślić, że Koalicja nie jest sformalizowanym ani zamkniętym tworem, więc zapraszamy do współpracy wszystkich, którzy mają podobną wizję i chęć wsparcia nas w działaniach, które przyczynią się do uporządkowania i efektywniejszego działania rynku ubezpieczeń.

A Koalicja nie zamierza spocząć na laurach. Planujemy już kolejne spotkania, teksty i narzędzia, które pomogą agentom!

Remigiusz Szczechowicz
menedżer ds. compliance, Insly

www.insly.pl/koalicja