Kohorty roczne – nowy wymóg standardu MSSF17

0
320

Polska Izba Ubezpieczeń wraz z Izbami z Francji, Hiszpanii, Rumunii oraz Włoch przekazała stanowisko do Komisji Europejskiej oraz EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) w sprawie wprowadzania do porządku prawnego zmian do MSSF17 dotyczących kohort rocznych. Podobne stanowisko izby przesłały już w lipcu ubiegłego roku. To nadmierne obciążenie jednostek – pisze na blogu PIU Rafał Socha.

MSSF 17 „Ubezpieczenia” jest nowym standardem, który wejdzie w życie od 1 stycznia 2023 r. Określa zasady ujmowania, wyceny, prezentacji oraz ujawnień dotyczących umów ubezpieczeniowych objętych zakresem tego standardu. Nowy standard zastąpi używany obecnie MSSF 4 „Umowy ubezpieczeniowe”. Jednym z elementów nowego standardu jest wymóg kohort rocznych.

Do jakich umów ubezpieczenia odnosi się kohorta?

Kohorta roczna dotyczy umów, w szczególności w dziale I, które wystawiono w ciągu jednego roku i które zawierają międzypokoleniowy rozkład ryzyk i dopasowania przepływów pieniężnych (intergenerationally-mutualises and cash-flow matched contracts). Przykładowo, są to tradycyjne produkty indywidualne z udziałem w zysku: ubezpieczenia na wypadek śmierci lub dożycia, ubezpieczenia posagowe oraz ubezpieczenia na całe życie. Istotą tych produktów jest prawo ubezpieczającego do udziału w zysku, który pochodzi z wypracowanej przez ubezpieczonego nadwyżki stopy zwrotu z inwestycji aktywów na pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych ponad gwarantowaną stopę techniczną, przyjętą w konstrukcji produktu do kalkulacji składek.

Trudna identyfikacja produktów

Niestety niełatwo zidentyfikować taki produkt. Można to zrobić za pomocą zaawansowanych systemów informatycznych. A sama identyfikacja oraz nakłady poniesione na jej wdrożenie może powodować, że poszczególne produkty okażą się mniej rentowne dla zakładów ubezpieczeń. Dodatkowo prawidłowa identyfikacja wymaga zaangażowania pracowników oraz czasu.

Czy te dane są naprawdę potrzebne przeciętnemu odbiorcy?

Problem polega na tym, że przeciętny czytelnik raportów finansowych właściwie tych danych nie potrzebuje? Zawierają się one w kilkuset stronnicowej informacji finansowej, a na pewno nie są to kluczowe informacje, od których rozpoczynamy czytanie tych raportów.

Polska Izba Ubezpieczeń wraz z izbami z Włoch, Francji, Hiszpanii i Rumunii stoi na stanowisku, że wprowadzanie obowiązku stosowania kohort rocznych spowoduje nadmierne obciążenia jednostek, zdecydowanie przewyższające korzyści dla użytkowników sprawozdań finansowych. Trzeba byłoby wprowadzić dodatkowe rozwiązania, które dostosują systemy informatyczne do raportowania poszczególnych produktów lub ich wersji.

Cały wpis:

https://piu.org.pl/blogpiu/kohorty-roczne-nowy-wymog-standardu-mssf17/

(AM, źródło: blog PIU)