Kombajn produktowy, czyli nowe rozwiązanie dla rolnika

0
298

Trzymając się analogii bliskiej rolnikom, można śmiało powiedzieć, że w przypadku nowego ubezpieczenia Agro w Concordii Polska Grupa Generali mamy do czynienia z kombajnem. Jest to produkt kompleksowy i nasycony rozwiązaniami, których oczekiwali farmerzy.

Produkt ten oferowany jest w trzech wariantach: podstawowym (obowiązkowym), rozszerzonym oraz w pakiecie zawierającym wszystkie rodzaje ryzyka (all risks), które nie są wyłączone w o.w.u. W Concordii, już w wariancie podstawowym, stałe elementy objęte są ochroną w ramach sumy ubezpieczenia budynku.

Więcej rodzajów ryzyka w wariancie rozszerzonym

Najbardziej popularna dotychczas ochrona – na wypadek: przepięcia, zalania, wandalizmu i stłuczenia szyb – została przeniesiona do zakresu ubezpieczenia już na poziomie wariantu rozszerzonego, bez konieczności wykupowania klauzul dodatkowych. W wariancie tym mogą zostać objęte ochroną różne przedmioty ubezpieczenia, jak chociażby budynki, ruchomości domowe, sprzęt rolniczy, ziemiopłody i zwierzęta.

Warto również zaznaczyć, że w przypadku zwierząt gospodarskich wariant rozszerzony pozwala na rozszerzenie ochrony o ryzyko porażenia prądem.

Warto też zwrócić uwagę, że w przypadku ubezpieczenia stłuczenia szyb ochroną objęte są także np. płyty indukcyjne.

A jeśli rolnik wybierze wariant all risks?

W najszerszym wariancie nowego ubezpieczenia Agro ochroną od wszystkich ryzyk (all risks) można objąć nie tylko budynki mieszkalne, ale również pozostałe zabudowania rolnicze: gospodarskie czy też inwentarskie. To jedyna taka oferta na rynku. W tej formule można także ubezpieczyć ruchomości, materiały i zapasy, ziemiopłody.

Co ważne, wariant all risks to nie tylko ochrona od nienazwanych rodzajów ryzyka, ale również szkody wywołane przez wiatr i deszcz, bez względu na ich siłę, oraz dewastacja i graffiti.

W wariancie tym można, po opłaceniu dodatkowej składki, zabezpieczyć się też przed ryzykiem rozmrożenia środków spożywczych.

Szersze NNW i OC

Samo przystąpienie do ubezpieczenia stało się łatwiejsze dzięki podwyższeniu wieku potencjalnego klienta do 80. roku życia. Wprowadziliśmy również zmiany w NNW, rozszerzyliśmy jego zakres o nieszczęśliwy wypadek przy pracy rolniczej, chorobę zakaźną w rolnictwie czy też pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

Nowe Agro proponuje także ciekawe rozwiązania w obszarze OC. Oprócz znanych klauzul OC agroturystyki i OC usług międzysąsiedzkich w nowym produkcie znajduje się możliwość rozszerzenia ochrony w OC w życiu prywatnym o OC posiadacza konia użytkowanego w celach rekreacyjnych.

Sergiusz Lenhardt

Produkt to również obsługa

W Concordii Polska Grupa Generali rozumiemy produkt jako proces, dlatego zrobiliśmy wszystko, aby m.in. uczynić obsługę systemu sprzedażowego bardziej intuicyjną.

Na przełomie roku planowane jest wprowadzenie uproszczenia, eliminującego np. konieczność wypełniania papierowych druków i znacząco ułatwiającego proces aneksowania.

Zmodyfikowaliśmy etap płatności. Podsumowanie kalkulacji składki i jej przejrzysta prezentacja to na pewno duże wsparcie w procesie sprzedaży.

Upraszczanie i przejrzystość całego procesu polisowania to ważna cecha nowego Agro. Wyeliminowaliśmy wszystko to, co przeszkadzało w codziennej pracy lub nie wnosiło oczekiwanej korzyści. Dodaliśmy rozwiązania, które są intuicyjne – niemalże same podpowiadają agentowi „co dalej”.

Doświadczony zespół to podstawa

Co bardzo ważne, produkt Agro jest efektem dwudziestoletniego doświadczenia ekspertów Concordii Polska, którzy znają potrzeby właścicieli gospodarstw rolnych i słuchają ich.

Zarówno specjaliści z działu produktu, jak i doświadczeni eksperci i rzeczoznawcy likwidacji szkód, od lat wspierający rolników w zarządzaniu ryzykiem jako Concordia Ubezpieczenia, kontynuują swoją pracę i będą pomagać klientom w Generali Agro. W przyszłym roku bowiem ubezpieczenia rolne, dotychczas proponowane przez zespół Concordii, będą oferowane właśnie pod nazwą Generali Agro.

Dzięki wsparciu silnego kapitałowo podmiotu wprowadzamy nowoczesne rozwiązana, jak np. tablety czy drony w likwidacji szkód. To, co jednak najważniejsze – ludzie, pozostaje bez zmian.

Sergiusz Lenhardt
menedżer produktu


ZDANIEM AGENTA

W swojej najnowszej odsłonie Concordia Agro jest – w mojej ocenie – najbardziej przemyślanym i kompleksowym rozwiązaniem dla nowoczesnego gospodarstwa. Modułowa konstrukcja pozwala idealnie dopasować zestaw ubezpieczeń do indywidualnych potrzeb i specyfiki danego przedsiębiorcy rolnego. Nie ogranicza się przy tym do podstawowego zakresu; większość ubezpieczeń bazuje na zakresie all risks, czyli – w uproszczeniu – od wszystkich ryzyk, których nie jesteśmy w stanie zdefiniować w momencie zawierania umowy, a które mogą spowodować określoną szkodę.

Jarosław Muras

Concordia dostrzega także rozwój nowych technologii, w tym odnawialnych źródeł energii. W ramach pakietu Concordia Agro jest możliwość ubezpieczenia takich instalacji i – co jest absolutnie unikatowe – ewentualnych strat zwrotu z inwestycji. Nie ogranicza się przy tym wyłącznie do instalacji posadowionych na budynkach, ubezpieczając również te zlokalizowane na gruncie.

Jarosław Muras
agent Concordii Polska, Szczecin


Zakres ubezpieczenia Concordia Agro jest bardzo szeroki i elastyczny, wprost dopasowany do klienta. Obecnie duża liczba gospodarstw rolnych jest bardzo mocno rozwinięta, wyposażona w wysokiej klasy sprzęt, dlatego ochrona ubezpieczeniowa musi to uwzględniać, aby w razie zaistnienia szkody klient otrzymał odpowiednie odszkodowanie.

W Concordia Agro już od wariantu rozszerzonego klient ma ochronę w razie przepięcia, zalania, wandalizmu i stłuczenia szyb. W wariancie all risks może natomiast ubezpieczyć majątek od wszystkich ryzyk – nie tylko budynki, ale też ruchomości, materiały, zapasy, ziemiopłody i budowle.

Marta Kinas

Obecnie nie ma na rynku tak rozbudowanego produktu przeznaczonego dla gospodarstw rolnych czy przedsiębiorstw rolnych.

Likwidacja szkód w Concordii, z jaką dotychczas do czynienia mieli moi klienci, przebiega sprawnie i fachowo.

Marta Kinas
Centrum Ubezpieczeń CUK, Pleszew