Konferencja o bezpieczeństwie w ruchu drogowym w kontekście standardów likwidacji szkód komunikacyjnych

0
566

25 października 2023 roku w Warszawie odbędzie się konferencja prawno-techniczna pt. „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym a standardy likwidacji szkód komunikacyjnych w ramach ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych i rola biegłego sądowego”. Patronem medialnym wydarzenia organizowanego przez Uczelnię Łazarskiego jest „Gazeta Ubezpieczeniowa”.

Głównym tematem wydarzenia będą prawa, jakie ma obywatel w zakresie likwidacji szkód komunikacyjnych, jak również uchybienia państwowych instytucji nadzorujących ten obszar.

Konferencja została podzielona na dwa panele: prawny oraz techniczny. W jej trakcie będzie mowa m.in. o następujących tematach:

  • odpowiedzialność karna biegłego i rzeczoznawcy za wydawane opinie;
  • czy w świetle najnowszych przepisów podatek VAT w rozliczeniach kosztorysowych nadal powinien być wypłacany,
  • wymagania, jakie powinny spełniać części zamienne różnych jakości (O, Q, P, PJ, PC, itd…),
  • nowe zjawiska, z którymi spotkać się obecnie można w kosztorysach towarzystw ubezpieczeń,
  • metodologia wyliczenia UWH po szkodzie,
  • zasadność wyliczeń kodu 51 dla materiałów lakierniczych.

Spotkanie skierowane jest do sędziów, prawników, rzeczoznawców, biegłych, likwidatorów szkód komunikacyjnych, właścicieli serwisów, kancelarii odszkodowawczych oraz towarzystw ubezpieczeń.

(AM, źródło: RPO, LinkedIn)