Konsekwencje Covid-19 dla ubezpieczeń wiodącym tematem XVI Insurance Forum

0
228

W dniach 19 i 20 października w Warszawie odbędzie się szesnasta edycja Insurance Forum. Wydarzenie będzie miało charakter hybrydowy, łączący tradycyjne spotkanie z aktywnością online. Główny patronat medialny nad Insurance Forum objęła „Gazeta Ubezpieczeniowa”.

Podczas odbywającego się 30 lipca posiedzenia Rady Programowej Forum przedstawiono zakres zagadnień, jakie mają być poruszone podczas wydarzenia. Zaprezentowano też propozycje dotyczące szczegółowej tematyki wystąpień zaproszonych prelegentów.

Silne piętno na tematyce Forum odcisnął koronawirus. Zdecydowana większość kwestii, jakie będą omawiane podczas spotkania, będzie dotyczyć jego wpływu na branżę ubezpieczeniową w czasie trwania pandemii, konsekwencjach Covid-19 dla sektora oraz wniosków na przyszłość. Uczestnicy XVI Insurance Forum będą uczestniczyć w dyskusji poświęconej takim kwestiom, jak dystrybucja ubezpieczeń w czasie pandemii oraz w kolejnym dziesięcioleciu, zmiany w ofercie produktowej w erze postcovidowej, wyzwania stojące przed agentem przyszłości (np. jaka jest jego misja i jak ją może spełniać podczas pandemii), perspektywy stojące przed rynkiem ubezpieczeń grupowych, pierwsze wnioski dotyczące ubezpieczeń zdrowotnych w okresie pandemii, transformacja cyfrowa: praktyczne strategie sukcesu w dobie kryzysu, formy oszczędzania Polaków – atrakcyjność produktów na rynku (temat wspólny z Banking Forum).

XVI Insurance Forum jest elementem jesiennego Spotkania Liderów Bankowości i Ubezpieczeń, które odbędzie się 19 i 20 października w The Westin Warsaw Hotel w Warszawie. Organizatorem wydarzenia jest firma MM Conferences.

(AM, źródło: MM Conferences)