Koszty zdarzeń drogowych spadły o jedną trzecią

0
1099

Według najnowszych danych opracowanych przez działającą przy Ministerstwie Infrastruktury Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego koszty wszystkich zdarzeń drogowych Polsce w 2021 r. wyniosły 39,3 mld zł. Koszty społeczne wypadków i kolizji w naszym kraju spadły o 31%, o 17,3 mld zł, w porównaniu do 2018 r., w którym wyniosły 56,6 mld zł.

– Pomimo znaczącego spadku, polskiego społeczeństwa nadal nie stać na ponoszenie wciąż wysokich kosztów wypadków drogowych. Dlatego działania podejmowane przez MI i KRBRD skupiają się przede wszystkim na zmniejszeniu liczby ich ofiar. Szansy tej upatrujemy w realizacji nowego Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2021–2030. W jego realizację zaangażowanych jest wiele podmiotów na poziomie rządowym i samorządowym, a także m.in. policja czy straż pożarna. Krajowa Rada BRD na poziomie operacyjnym realizuje między innymi działania z zakresu programowania i monitoringu, badań i analiz, edukacji i promocji, szkoleń kadr brd oraz rozwijania współpracy z regionami, organizacjami pozarządowymi i instytucjami zagranicznymi – powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Koszt wypadków drogowych spadł o 20% w stosunku do 2018 r. – do 35,8 mld zł, tj. 91% ogółu kosztów wszystkich zdarzeń. Kolizje drogowe kosztowały 3,5 mld zł, tj. 9%. ogółu kosztów wszystkich zdarzeń (-70%). Łącznie koszty zdarzeń drogowych stanowiły 1,5% polskiego PKB w porównaniu do 2,7% w 2018 r. Straty gospodarcze tytułem wypadków drogowych wyniosły 27,9 mld zł i były o 15% mniejsze niż w 2018 r., kiedy to uplasowały się na poziomie 32,9 mld zł.

Z kolei koszty hospitalizacji ofiar wypadków drogowych oszacowano na 252,7 mln zł, co oznacza, że spadły o 37% wobec wyniku sprzed trzech lat, tj. 346,5 mln zł. Wartość odszkodowań z tytułu szkód osobowych wypłaconych przez towarzystwa ubezpieczeniowe na skutek wypadków drogowych wyniosła 478 mln zł, czyli trzykrotnie mniej niż w 2018 r. (1,79 mld zł). Natomiast wartość strat materialnych w wyniku kolizji i wypadków drogowych wyniosła 3,3 mld zł, wobec 12,1 mld zł (-73%).

(AM, źródło: Ministerstwo Infrastruktury)