Kredytowe obciążenia Alior Banku i Pekao zmniejszą zyski PZU

0
953

PZU SA poinformował w raporcie, że obciążenia kapitałowe Alior Banku oraz Pekao SA wynikające z wejścia w życie nowych przepisów będą miały szacunkowy wpływ na skonsolidowany wynik finansowy Grupy Kapitałowej PZU w wysokości około 2748 mln zł. Z tej kwoty ok. 403 mln zł zostanie rozpoznane w wyniku za I półrocze 2022 roku.

Ponadto wpływ na skonsolidowany wynik finansowy netto Grupy Kapitałowej PZU SA przypisany jednostce dominującej oraz na wynik finansowy PZU SA wyniesie około 595 mln zł, z czego około 81 mln zł zostanie rozpoznane w wyniku za pierwszą połowę roku.

15 lipca Alior Bank poinformował, że w związku z opublikowaniem w Dzienniku Ustaw ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, która wejdzie w życie 29 lipca, oraz wynikającą z niej możliwością zawieszenia wykonania umów o kredyt hipoteczny przysługującą konsumentom w stosunku do zawartych już umów w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych, rozpozna koszt związany z modyfikacją umów kredytowych z tego tytułu w wysokości 466 mln zł. Koszt ten został oszacowany w oparciu o 60% partycypacji kredytobiorców uprawnionych do skorzystania z zawieszenia spłaty kredytu i zostanie ujęty jako pomniejszenie wyniku brutto w III kwartale 2022 r.

Tego samego dnia Pekao podał, że w jego skonsolidowanych wynikach finansowych za II oraz III kwartał 2022 r. zostaną ujęte następujące zdarzenia:

  • Utworzenie rezerwy na ryzyko prawne walutowych kredytów hipotecznych w wysokości 403 mln zł w ciężar II kwartału 2022 r. Dodatkowe rezerwy odzwierciedlają utrzymujące się negatywne trendy w zakresie orzecznictwa sądowego oraz napływ nowych spraw spornych.
  • Ujęcie kosztu związanego z modyfikacją umów kredytów hipotecznych złotowych udzielonych konsumentom z tytułu zawieszenia przez nich spłat kredytu w łącznej kwocie 2 429 mln zł brutto.

PZU SA dodał, że szacunki będą podlegać okresowym weryfikacjom, w szczególności w zakresie zakładanego poziomu partycypacji klientów, a ich aktualizacja będzie ujmowana odpowiednio w kolejnych raportach okresowych.

(AM, źródło: PZU)