Księgowi pytają PZU o OC dla biur rachunkowych

0
788

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce zwróciło się listownie do prezes PZU SA o wydanie jasnej i wiążącej interpretacji dotyczącej poszczególnych klauzul w polisach OC dla biur rachunkowych.

W liście podpisanym przez Jerzego Konieckiego, prezesa zarządu głównego organizacji, wskazano, że powodem wystąpienia jest to, iż właściciele biur nie są pewni, w jakim naprawdę zakresie chroni ich OC podstawowe. „Nie zawiera ono bowiem wyliczania podatków ani prowadzenia ewidencji podatkowych, wyliczania i składania deklaracji, a jedynie błędy powstałe wyłącznie na skutek prowadzenia ksiąg rachunkowych” – czytamy. Dlatego SKwP zwróciło się o przytoczenie przykładowego katalogu, jakiego rodzaju błędy są objęte OC obowiązkowym.

„W dobie reformy podatkowej wprowadzonej tzw. Polskim Ładem właściciele biur rachunkowych nie mają pewności, czy wszystkie nałożone na nich nowe obowiązki znajdują ochronę w klauzulach dodatkowych” – napisano w liście.

W swoim wystąpieniu organizacja zaapelowała o oficjalną odpowiedź na pytania m.in. o to, czy określone klauzule chronią biuro przed konsekwencjami nieprawidłowego wyliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne właściciela, a także wspólnika spółki jawnej, partnerskiej lub cywilnej, jeśli biuro ma umowę ze spółką, a nie z jej wspólnikiem. SKwP zapytało też o to, czy PZU planuje wprowadzenie jakichkolwiek nowych dodatkowych klauzul dobrowolnych dla właścicieli biur rachunkowych, które sprostałyby obecnym realiom.

(AM, źródło: SKwP)