Kto jest Odpowiedzialnym i Przyjaznym Pracodawcą?

0
1138

25 marca odbyła się VIII edycja gali przyznania nagród specjalnych w programie Odpowiedzialny i Przyjazny Pracodawca. Wyróżnienia odebrało 21 pracodawców, którzy z zaangażowaniem i powodzeniem wdrożyli pracownicze plany kapitałowe.

Laureatów wyróżnienia wskazują instytucje finansowe, prowadzące PPK. Celem zainaugurowanego w 2019 r. programu Odpowiedzialny i Przyjazny Pracodawca jest wyróżnienie przedsiębiorców, którzy wykazali się szczególnym zaangażowaniem we wdrażaniu pracowniczych planów kapitałowych w swoich firmach, wykorzystując PPK jako element systemu benefitów pracowniczych i osiągając wysoką partycypację w programie.

Bezpieczeństwo finansowe pracowników

Wydarzenie rozpoczęli Bartosz Marczuk, wiceprezes PFR SA, oraz Robert Zapotoczny, prezes PFR Portal PPK.

Przekroczymy dziś liczbę 100 nagrodzonych laureatów. Chciałbym ze swojej strony powiedzieć przede wszystkim dziękuję tym z Państwa, którzy upowszechniają na co dzień oszczędzanie w miejscu pracy. Dzięki pracodawcom, którzy traktują PPK jako rozwiązanie być może wyzwań kadrowych, ale też możliwość gromadzenia oszczędności przez pracowników, to rozwiązanie, które wspólnie z Państwem wdrażamy i upowszechniamy, ma szeroki wymiar – powiedział Robert Zapotoczny.

Zawsze jak mówię o pracowniczych planach kapitałowych, używam takiego sformułowania i od samego początku tak uważam, że tak naprawdę cichymi bohaterami PPK są rzeczywiście pracodawcy. Pracodawcy, którzy wdrożyli ten system i wspólnie z pracownikami finansują wpłaty do PPK, co jest ogromnie ważne. Udało nam się wspólnie – z instytucjami finansowymi, z Polskim Funduszem Rozwoju, zwłaszcza z pracodawcami – zbudować w Polsce naprawdę solidny system dodatkowego oszczędzania.

Wystarczy powiedzieć, że przed PPK mieliśmy w Polsce około miliona osób, które oszczędzały systemowo na jesień życia, w tej chwili zbliżamy się do 5 mln. W samym PPK mamy już prawie już 3,5 mln oszczędzających. Dziś aktywa PPK przekroczyły kwotę 24 mld zł – zaznaczył Bartosz Marczuk.

Laureaci

Tym samym nagrodę specjalną w programie Odpowiedzialny i Przyjazny Pracodawca otrzymało już 114 laureatów. W VIII edycji gali wyróżnienie otrzymały firmy: Alstom Polska SA Oddział we Wrocławiu, Bank Spółdzielczy w Radymnie, Blum Polska sp z o.o., CAE Flight Services Poland sp. z o.o., Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk, Daikin Airconditioning Poland sp. z o.o., EDP Energia Polska sp. z o.o., F5 Networks Poland sp. z o.o., FUCHS OIL CORPORATION (PL) sp. z o.o., Jeronimo Martins Polska SA, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Żywcu, Nevion sp. z o.o., Pinot sp. z o.o., sp.k., Przedsiębiorstwo Robót Specjalistycznych Wschód SA, Rockwell Automation sp. z o.o., Starostwo Powiatowe w Poznaniu, Szkoła Podstawowa im. Ziemi Lubelskiej w Radawcu Dużym, Świętokrzyska Grupa Przemysłowa INDUSTRIA, Teekanne Polska sp. z o.o., Urząd Gminy Bełchatów oraz Wojskowy Instytut Wydawniczy w Warszawie.

Motywacja dla pracowników

Laureaci wyróżnienia opowiadali o początkach wdrażania programu, dziękowali za przyznanie nagrody i podkreślali ważną rolę PPK w systemie benefitów pracowniczych.

Przede wszystkim postawiliśmy na współpracę z pracownikami, ze związkami zawodowymi, komunikację od samego początku i oczywiście duże wsparcie instytucji finansowej. 80% pracowników przystąpiło do programu – powiedziała przedstawicielka firmy Alstom Group.

Bardzo chciałam podziękować Portalowi PPK za wyróżnienie. Należy się ono wszystkim nauczycielom Szkoły Podstawowej im. Ziemi Lubelskiej w Radawcu Dużym, którzy przystąpili do programu PPK – powiedziała dyrektor Hanna Szymańska. To pierwsza szkoła podstawowa, która otrzymała wyróżnienie Odpowiedzialnego i Przyjaznego Pracodawcy.

Wielu z nagrodzonych pracodawców nie tylko zaangażowało się w edukację i wdrożenie programu, ale także oferuje maksymalną wpłatę pracodawcy w wysokości 4%, tak jak np. Starostwo Powiatowe w Poznaniu.

Wydarzenie poprowadziła dziennikarka Radia Wnet Jaśmina Nowak. Promowanie pozytywnych przykładów ma pokazać kolejnym pracodawcom, że warto wspierać pracowników w gromadzeniu oszczędności w pracowniczych planach kapitałowych.