KUKE: 101 upadłości i restrukturyzacji w marcu

0
531

Z danych zebranych przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) wynika, że w marcu upadłość ogłosiło 55 polskich przedsiębiorstw. Liczba ta była o 14,1% niższa niż w lutym i o 3,8% wyższa od odnotowanej przed rokiem. W poprzednim miesiącu ogłoszono też 46 restrukturyzacji (- 8% m/m i +2,2% r/r).

Liczba niewypłacalności (postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych) sięgnęła 101, czyli była o 11,4% niższa niż miesiąc wcześniej i o 3,1% wyższa niż przed rokiem. Suma niewypłacalności z ostatnich 12 miesięcy zwiększyła się w styczniu do 1005 – to o 3 przypadki więcej w stosunku do stanu z lutego – podał stooq.pl za ISBNews.

– Zgromadzone przez nas dane o ogłoszonych w marcu przez sądy upadłościach i otwartych postępowaniach restrukturyzacyjnych nie oddają prawdziwej sytuacji na rynku związanej z „zamrożeniem” gospodarki ze względu na wybuch pandemii. Wpływ koronawirusa na te dane będzie widoczny dopiero za kilka miesięcy, kiedy część podmiotów gospodarczych o słabszej kondycji finansowej i płynności będzie zmuszona do składania takich wniosków z uwagi na brak wystarczających środków do uregulowania zobowiązań – powiedział wiceprezes KUKE Tomasz Ślagórski, cytowany w komunikacie. – W chwili obecnej trudno jest wyrokować o skali tego zjawiska, choć na pewno należy się spodziewać znaczącego wzrostu niewypłacalności w porównaniu z ubiegłym rokiem. Wiele zależy od tego, jak długo i w jakim tempie polska gospodarka będzie wychodzić z obecnego kryzysu. Kluczowe jest, by w okresie przejściowym jak największej liczbie przedsiębiorstw udało się utrzymać płynność, co wymaga zapewnienia sobie dostępu do źródeł finansowania. Dlatego duże znaczenie będzie miało podejście banków, firm faktoringowych i ubezpieczycieli kredytu kupieckiego do kwestii ich apetytu na ryzyko kredytowe i jednocześnie wykorzystania przez te instytucje instrumentów wsparcia udzielanych przez rząd w ramach Tarczy Antykryzysowej – dodał.

Więcej:

https://stooq.pl/n/?f=1349700&search=kuke

(AM, źródło: stooq.pl, ISBnews)