KUKE: 88 niewypłacalności w październiku

0
407

W październiku upadłość ogłosiły 52 firmy, o 6,1% więcej niż we wrześniu, ale o 22,4% mniej niż rok wcześniej. W tym samym okresie odnotowano też 36 restrukturyzacji (-30,8% m/m i -33,3% r/r) – podała Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE).

W sumie w październiku miało miejsce 88  niewypłacalności (postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych) – o 14,8% mniej niż we wrześniu i o 37,5% mniej niż rok wcześniej. Suma niewypłacalności z ostatnich 12 miesięcy spadła w październiku do 998 zdarzeń (o 33 mniej w porównaniu z wrześniem), wracając tym samym do poziomu notowanego w sierpniu, będącego zarazem najniższym od marca 2018 r.

– Dla polskich eksporterów głównym zagrożeniem pozostaje niska aktywność gospodarcza w skali globalnej, wynikająca z międzynarodowych sporów handlowych, niestabilnej sytuacji geopolitycznej czy zaogniających się konfliktów społecznych w niektórych regionach. Nie należy zapominać o procedurze brexitu, wokół której wciąż utrzymuje się podwyższona niepewność. Dla krajowych przedsiębiorców podstawowym czynnikiem ryzyka w najbliższych miesiącach pozostaną rosnące koszty pracy, które osłabiają rentowność prowadzonej działalności. Obserwacji wymagać będzie też sytuacja płynnościowa firm, szczególnie w branżach, które zaczęły podlegać obowiązkowi split payment od listopada – powiedział Tomasz Ślagórski, wiceprezes KUKE.

(AM, źródło: KUKE)