KUKE i EKA wesprą eksporterów z Polski i Ukrainy

0
107

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych zawarła porozumienie o współpracy z EKA – ukraińską agencją kredytów eksportowych. Umowa tworzy ramy dla współdziałania obu instytucji w celu wspierania wymiany handlowej między Polską a Ukrainą.

KUKE i EKA będą uzgadniać warunki wsparcia w odniesieniu do ubezpieczanych projektów, a także dzielić się informacjami dotyczącymi aktywności eksporterów.

– Ukraina jest coraz ważniejszym partnerem gospodarczym naszego kraju. W 2020 r. znalazła się już na trzecim miejscu wśród największych rynków, na które trafia polski eksport ubezpieczany przez KUKE, z bardzo wysoką dynamiką wzrostu. Podpisane porozumienie umożliwi – za naszym pośrednictwem – współpracę eksporterów z obu krajów, m.in. podejmowanie wspólnych projektów na rynkach trzecich. Jednocześnie umowa ułatwi KUKE dzielenie się z partnerami z EKA 30-letnim doświadczeniem we wspieraniu eksportu, który może być ważnym elementem stabilnego rozwoju gospodarczego Ukrainy z korzyścią również dla Polski – powiedział Janusz Władyczak, prezes KUKE.

– Biorąc pod uwagę historycznie wysoki poziom wymiany handlowej między Ukrainą a Polską, widzimy wielkie możliwości w tej współpracy. Co więcej, porozumienie daje nam szanse na skorzystanie z doświadczenia KUKE jako efektywnej i odnoszącej sukcesy agencji kredytów eksportowych – dodał Oleksij Kusznir, wiceprezes EKA.

(AM, źródło: KUKE)