KUKE i NEXI wesprą wymianę handlową pomiędzy Polską a Japonią

0
392

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych i Japońskie Ubezpieczenie Kredytów Exportowych (Nippon Export and Investment Insurance, NEXI) podpisały umowę o współpracy. Oczekiwanym efektem porozumienia mają być ożywienie handlu i inwestycji oraz wymiana informacji i doświadczeń.

Podpisy pod dokumentem złożyli Janusz Władyczak, prezes KUKE, oraz Hidenobu Teramura, członek zarządu NEXI, w obecności ministra rozwoju i technologii Waldemara Budy oraz ministra gospodarki, handlu i przemysłu Japonii, Yasutoshi Nishimury.

Głównym celem porozumienia jest ustanowienie ram współpracy pomiędzy KUKE i NEXI w zakresie wspierania i zachęcania do handlu i inwestycji, a także wymiana informacji w celu koordynacji wspólnych działań. Umowa o współpracy ma wspierać wymianę handlową i inwestycje między Japonią a Polską, zacieśniać stosunki gospodarcze między obydwoma krajami oraz promować biznes japońskich i polskich firm w krajach trzecich, w tym na Ukrainie.

– Praktycznym znakiem zacieśniania relacji gospodarczych między obu krajami jest umowa z naszym japońskim odpowiednikiem. Umożliwi nam ona m.in. wymianę informacji o sytuacji na interesujących nas rynkach, gdzie druga strona dysponuje większym doświadczeniem, np. w zakresie odzyskiwania należności. Liczymy, że dzięki bliższej współpracy z Japonią częściej będzie dochodziło do kooperacji firm z obu krajów na rynkach trzecich. W takich przypadkach obie agencje będą razem wspierać wspólne inwestycje, mobilizując finansowanie i reasekurując ryzyko takich projektów. Porozumienie umożliwi też włączenie polskich firm w łańcuchy dostaw japońskich koncernów, a z drugiej strony przyciąganie ich do Polski, by stąd prowadziły działalność eksportową na inne rynki. Będziemy też dzielić się know-how dotyczącym różnych rozwiązań i najlepszych praktyk, by jeszcze skuteczniej wspierać swoich przedsiębiorców w ich zagranicznej ekspansji – zaznaczył Janusz Władyczak. – Mamy nadzieję, że dzięki naszej współpracy i dalszemu zaangażowaniu NEXI kolejne japońskie podmioty będą inwestowały w naszym kraju, by stąd prowadzić działalność eksportową na inne rynki, i jednocześnie więcej polskich firm będzie mogło być włączonych w globalne łańcuchy dostaw japońskich koncernów. Liczymy też, że częściej będzie dochodziło do kooperacji firm z obu państw na rynkach trzecich, np. w Ukrainie – dodał

Japonia jest jednym z najważniejszych partnerów gospodarczym Polski w Azji. Ubezpieczony przez KUKE eksport do Japonii zwiększył się w ubiegłym roku o 36%.

(AM, źródło: Twitter, NEXI)