KUKE: Mniej niewypłacalności niż w grudniu, ale sytuacja daleka od ideału

0
331

Z danych zgromadzonych przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych wynika, że styczeń był miesiącem, w którym liczba niewypłacalności była wyraźnie niższa niż w grudniu 2020 roku. Tomasz Ślagórski, wiceprezes KUKE, przekonuje jednak, aby nie wyciągać z tego faktu pochopnych wniosków. 

KUKE podała, że w styczniu miały miejsce 143 niewypłacalności. Taki rezultat był o 23,5% niższy niż w grudniu, ale też o 70,2% wyższy niż przed rokiem. W głównej mierze był to efekt zmian w zakresie liczby ogłoszonych restrukturyzacji. W styczniu miało miejsce 109 takich zdarzeń. Oznaczało to spadek o 24,8% w skali miesiąca i jednocześnie prawie trzykrotny wzrost (275,9%) w porównaniu z wynikiem ze stycznia 2020 r. Z kolei upadłość ogłosiły 34 firmy. Było to o 19% proc. mniej niż w grudniu i aż o 45,2% mniej niż w przed rokiem.

Suma niewypłacalności z ostatnich 12 miesięcy zwiększyła się na koniec stycznia do kolejnego rekordowego poziomu 1394 zdarzeń. KUKE podkreśla, że to o 52 przypadki więcej (3,9%) niż miesiąc wcześniej.

– Styczeń przyniósł nieznaczne ograniczenie skali niewypłacalności firm w porównaniu z ostatnim miesiącem ubiegłego roku. Jednak w ujęciu kroczącym trend jest cały czas rosnący, stąd należy oczekiwać, że spadek liczby niewypłacalności w skali miesiąca jest przejściowy i stopniowo będzie ich przybywać – przede wszystkim restrukturyzacji. W ciągu ostatnich 12 miesięcy ogłoszono ich prawie 900 i stanowią one 64% wszystkich przypadków niewypłacalności, podczas gdy przed rokiem ten odsetek był o 20 pkt proc. niższy – komentuje Tomasz Ślagórski, wiceprezes KUKE.

Ekspert zdradza, że szerszy obraz, jaki wyłania się z analizy szkodowości w KUKE, nie skłania na razie do pesymizmu, ponieważ kontrahenci jej klientów wywiązują się na czas z zobowiązań finansowych i dotyczy to rynku krajowego oraz eksportu. Zastrzega jednocześnie, iż trzeba brać jednak pod uwagę, że w portfelu KUKE dominują przedsiębiorstwa przemysłowe i handlowe, a udział sektora usług najsilniej dotkniętego pandemią jest niewielki.

(AM, źródło: KUKE)