KUKE przywróciła ubezpieczenie eksportu na Ukrainę

0
213

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych poinformowała, że od 13 czerwca polskie firmy ponownie mogą ubezpieczać u niej sprzedaż na rynek ukraiński dóbr i usług nieobjętych moratorium płatniczym. Według ubezpieczyciela ten ruch jest odpowiedzią na apele polskiego biznesu oraz gestem solidarności z Ukrainą.

KUKE podkreśla, że wznowienie możliwości ubezpieczania należności w kontraktach eksportowych z kontrahentami ukraińskimi było możliwe dzięki wsparciu rządu i pozytywnej decyzji Komitetu Polityki Ubezpieczeń Eksportowych. Ubezpieczenia będą mogły objąć towary lub usługi wyłączone z moratorium płatniczego wprowadzonego 24 lutego przez bank centralny Ukrainy (NBU).

– Polska robi znaczący krok ku ożywieniu wymiany handlowej z Ukrainą w tym bardzo trudnym dla wschodniego sąsiada okresie. To odpowiedź na apele polskiego biznesu, a jednocześnie gest solidarności i wsparcie dla gospodarki Ukrainy zaatakowanej przez Rosję. Tym samym zrealizowany został jeden z postulatów podpisanego 1 czerwca w Kijowie memorandum między rządami Polski i Ukrainy – powiedział Waldemar Buda, minister rozwoju i technologii.

– Cieszymy się, że ponownie oferujemy polskim eksporterom ubezpieczenia transakcji z kontrahentami ukraińskimi. Obecnie przywracamy możliwość udzielenia ochrony dla towarów lub usług wyłączonych z wprowadzonego na początku wojny moratorium płatniczego, które generalnie uniemożliwia ukraińskim podmiotom dokonywanie zagranicznych płatności walutowych. Lista nieobjętych moratorium pozycji jest szeroka i obejmuje przede wszystkim towary pierwszej potrzeby dla ludności, czyli m.in. żywność, leki, paliwa oraz import krytyczny dla funkcjonowania gospodarki kraju, czyli m.in. dla sektora energetycznego i sektora bezpieczeństwa – dodał Janusz Władyczak, prezes KUKE.

Dla byłych i obecnych klientów

Ubezpieczenia są dostępne zarówno dla firm, które już obejmowały ochroną należności w KUKE, jak i tych, które nigdy nie korzystały z oferty Korporacji. Będą one realizowane w oparciu o standardowe OWU Polisy bez Granic.

– Warto podkreślić, że tylko kilka europejskich agencji kredytów eksportowych umożliwia w ograniczonym zakresie ubezpieczanie sprzedaży na rynek ukraiński, co stawia Polskę w awangardzie działań wspierających zarówno swój biznes, jak i gospodarkę Ukrainy – wskazał Waldemar Buda.

Polski eksporter, który chce zrealizować dostawę do ukraińskiego kontrahenta, powinien z nim uzgodnić, czy zamawiany towar znajduje się na liście wyłączeń umożliwiających dokonanie płatności. Również KUKE na etapie weryfikacji kontraktu, który ma zostać objęty ochroną, będzie kontaktowała się z ukraińskim kontrahentem i potwierdzała, czy ten prowadzi działalność i czy zamówione produkty są wyłączone z moratorium płatniczego.

Pół miliarda złotych limitów

Do końca roku Korporacja będzie mogła udzielić limitów kredytowych o wartości 500 mln zł. – Porównując tę kwotę z wykorzystaniem przez eksporterów limitów w ubiegłym roku i biorąc pod uwagę obecne obroty handlowe, które są prawie o połowę niższe niż przed wybuchem wojny, wydaje się, że w najbliższym czasie potrzeby polskich przedsiębiorców będą zaspokojone. Mamy też nadzieję, że nasi eksporterzy, analizując obecną sytuację i niepewne otoczenie rynkowe, dostrzegą zalety rozwiązań oferowanych przez KUKE, chroniących między innymi od ryzyka politycznego, czyli wprowadzenia memorandum płatniczego czy też ryzyka siły wyższej, a więc np. wojny. W odpowiedzi na utrudnienia w handlu ze wschodnimi sąsiadami obniżyliśmy o 35% stawki w Polisie bez Granic, która chroni eksport do około 160 krajów. To może zachęcić polskie firmy do otwarcia się na inne kierunki i poszukiwanie nowych rynków zbytu – zaznaczył Janusz Władyczak.

W 2021 r. KUKE ubezpieczyła eksportowane na rynek ukraiński towary i usługi o wartości 1,5 mld zł przy wykorzystaniu limitów niższym niż wynosi wprowadzone obecnie ograniczenie. Tym samym objęła ochroną 5% całości eksportu na Ukrainę.

Co charakteryzuje Polisę bez Granic?

Ubezpieczenie z gwarancją Skarbu Państwa Polisa bez Granic pozwala skutecznie zabezpieczyć sprzedaż do 165 państw, włączając w to liczne rynki nieubezpieczane przez inne towarzystwa. Lista obejmuje takie kraje, jak Chiny, Arabia Saudyjska, Meksyk, Algieria, Nigeria, Wietnam oraz wiele innych państw Azji, Afryki, Ameryki Środkowej i Południowej.

Charakterystycznymi cechami ubezpieczenia są jego zakres geograficzny, szerokie spektrum ubezpieczenia pokrywające również ryzyko polityczne i siły wyższej, w tym pandemii, oraz bezpłatna ocena i monitoring ryzyka, jak też windykacja należności.

W ramach oferty KUKE zapewnia najpierw bezpłatną ocenę ryzyka, potem jego monitoring, a następnie darmową i skuteczną windykację należności. Dodatkowo eksporter płaci za faktycznie zrealizowaną sprzedaż, a nie od wielkości przyznanego limitu. Składka naliczana jest miesięcznie od wartości zgłoszonych obrotów, a w przypadku braku sprzedaży pobierana jest składka minimalna w wysokości 30 zł (do 500 tys. zł przyznanego limitu) lub 120 zł (powyżej 500 tys. zł). Wkład własny eksportera w szkodzie został ustalony na poziomie 5%.

Cały proces zawarcia i obsługi polisy odbywa się online – umowę można podpisać elektronicznie – zarządzać nią można zaś za pomocą portalu klienta i tą drogą otrzymywać dokumentację oraz faktury elektronicznie.

Artur Makowiecki

news@gu.com.pl