KUKE ubezpieczy całe ryzyko w eksporcie inwestycyjnym

0
455

W odpowiedzi na znaczne pogorszenie się sytuacji w handlu międzynarodowym i rosnące w wielu krajach ryzyko recesji w konsekwencji globalnej pandemii koronawirusa Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) podjęła decyzję o rozszerzeniu do 100% zakresu ochrony ubezpieczeniowej dla projektów eksportowych o charakterze inwestycyjnym.

Pełny zakres pokrycia ubezpieczeniowego odnośnie do ryzyka handlowego i politycznego będzie obowiązywać przynajmniej do końca obecnego roku. Dotyczy to wszystkich nowych transakcji z okresem spłaty kredytu dwóch i więcej lat. Nowa oferta jest dostępna w KUKE już od 19 marca.

Głównym celem rozszerzenia ochrony jest wsparcie banków w dalszym finansowaniu projektów eksportowych polskich przedsiębiorstw. KUKE przejmie całość ryzyka transakcyjnego, dzięki czemu banki nie będą musiały tworzyć rezerw na pokrycie ewentualnych strat wynikających z braku płatności przez zagranicznego odbiorcę. Dotychczasową praktyką było zabezpieczenie przez Korporację do 90–95% wartości projektu eksportowego. Kontrakty te często mają wartość wielu milionów euro, co wymusza tworzenie znacznych rezerw, a w przypadku konieczności zapłacenia udziału własnego w szkodzie powoduje powstanie odczuwalnych strat dla eksportera bądź banku. Projekty eksportowe o charakterze inwestycyjnym w portfelu KUKE to głównie usługi budowlane wykonywane „pod klucz”, dostawy maszyn lub linii technologicznych, środków transportu oraz szeroko rozumiany przemysł stoczniowy.

(AM, źródło: KUKE)