KUKE ubezpieczyła kredyt na realizację ukraińskiej inwestycji Unibep

0
285

Unibep zrealizował budowę galerii handlowej w Charkowie o powierzchni całkowitej przekraczającej 100 tys. m kw. Wartość kontraktu eksportowego dla inwestycji realizowanej na rzecz grupy Budhouse wynosi 53,7 mln euro. Bank Gospodarstwa Krajowego udzielił 9,5-letniego kredytu w formule kredytu dla nabywcy, a KUKE ubezpieczyła ten kredyt od ryzyka handlowego i politycznego.

– Polscy eksporterzy dobrze radzą sobie na wielu zagranicznych rynkach, skutecznie konkurując z międzynarodowymi koncernami. Oferta składana przez polskich wykonawców może być wsparta finansowaniem banku BGK oraz szeroką gamą produktów KUKE, m.in. gwarancjami, akredytywami, ubezpieczeniem kredytów czy ubezpieczeniem inwestycji za granicą. Polscy eksporterzy starają się również być obecni w innych krajach Europy czy w Afryce, gdzie potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury są bardzo duże, a zatem i potencjał rozwoju odpowiednio większy – mówi Dorota Filant z Departamentu Ubezpieczeń i Współpracy Międzynarodowej KUKE.

(AM, źródło: KUKE)