KUKE: Umowa o współpracy z United Kingdom Export Finance

0
424

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) podpisała ze swoim brytyjskim odpowiednikiem, United Kingdom Export Finance (UKEF), porozumienie o współpracy w zakresie wzajemnej reasekuracji kredytów eksportowych. To szesnasta umowa tego typu zawarta przez polskiego ubezpieczyciela.

Dzięki porozumieniu możliwe stało się reasekurowanie przez KUKE kredytu finansującego polskie dostawy w ramach większego projektu eksportowego ubezpieczanego w całości przez UKEF. Umowa ta działa na zasadzie wzajemności, co oznacza, że można również włączyć w zakres gwarantowanych przez polski skarb państwa ubezpieczeń eksportowych dostaw częściowo realizowanych przez podmioty brytyjskie, a ubezpieczanych przez UKEF.

– To duże ułatwienie dla polskich eksporterów współpracujących na rynkach trzecich z brytyjskimi kontrahentami. Przede wszystkim oznacza przyspieszenie procedury ubezpieczania międzynarodowych projektów przez zastosowanie prostszych rozwiązań w finansowaniu, czyli jednolitych warunków płatności za towary dostarczone przez polskich i zagranicznych eksporterów oraz uzyskanie jednej polisy ubezpieczeniowej zamiast dwóch wystawianych w takich przypadkach przez obie agencje. Niezależnie od dalszego rozwoju sytuacji z członkostwem Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej, jesteśmy gotowi wspierać projekty naszych rodzimych firm realizowanych przy współpracy z brytyjskimi kontrahentami na rynkach trzecich – powiedział Janusz Władyczak, prezes KUKE.

Spośród zawartych przez KUKE 16 umów o reasekuracji z innymi agencjami kredytów eksportowych jedynie cztery dotyczą krajów spoza UE: Kanady, Kazachstanu, Korei Południowej i Szwajcarii. – Staramy się jak najczęściej włączać jako reasekurator w duże transakcje międzynarodowe, w których uczestniczą polskie firmy, by obniżać w nich ryzyko i koszt finansowania oraz czynić je wykonalnymi. Z UKEF podjęliśmy już rozmowy na temat kilku wspólnych projektów, gdzie obok siebie występują polskie i brytyjskie firmy. Pierwsze rezultaty zobaczymy już na początku 2020 r. – podkreślił Janusz Władyczak. 

(AM, źródło: KUKE)