KUKE wprowadza ograniczenia w związku z unijnymi sankcjami dla Białorusi

0
362

21 i 24 czerwca Unia Europejska nałożyła sankcje na Białoruś. Będą one miały konsekwencje dla przedsiębiorców oraz banków będących klientami Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych.

W nowej rzeczywistości KUKE może nadal udzielać ubezpieczeń należności eksportowych polskim firmom pozostającym w relacjach handlowych z białoruskimi kontrahentami, którzy nie są wymienieni w wykazie osób i podmiotów objętych tzw. środkami ograniczającymi i nie zajmującymi się obrotem produktami objętymi sankcjami. Korporacja nie będzie natomiast ubezpieczać należności polskich firm wykonujących zlecenia na rzecz białoruskiego rządu oraz jego organów i agencji publicznych. Firma nie będzie też angażować się w ubezpieczanie transakcji handlowych dotyczących produktów i sektorów gospodarki Białorusi, których rozszerzone sankcje dotyczą, czyli sprzętu, technologii lub oprogramowania przeznaczonego do monitorowania lub przechwytywania wiadomości w internecie i wiadomości komunikacji telefonicznej; towarów podwójnego zastosowania i technologii do celów wojskowych; produktów ropopochodnych, potasu oraz towarów używanych do produkcji lub wytwarzania wyrobów tytoniowych,

Ponadto KUKE nie będzie ubezpieczać nowego finansowania w postaci pożyczek czy akredytyw udzielanego bankom białoruskim kontrolowanym przez państwo.

(AM, źródło: KUKE)