KUKE współtworzy raport o najciekawszych rynkach dla polskich inwestycji

0
464

Czechy, Rumunia i Ukraina oraz Japonia, Kazachstan i Malezja to najbardziej perspektywiczne rynki dla polskich firm zainteresowanych inwestycjami w Europie Środkowo-Wschodniej i w Azji – takie zestawienie przynosi raport „Kierunek: Wschód. Aktualne trendy i atrakcyjne kierunki ekspansji zagranicznej w obliczu zawirowań geopolitycznych” opracowany przez PFR TFI i PwC we współpracy z KUKE.

Tegoroczna edycja uwzględnia dwie kategorie kierunków – oczywiste i znane (I krąg) oraz nieoczywiste i mniej znane, ale bardzo perspektywiczne z punktu widzenia zagranicznych inwestorów (II krąg). Linią demarkacyjną jest wartość zainwestowanego przez polskie firmy kapitału (100 mln euro). W pierwszej grupie, głównie bliższych geograficznie i kulturowo państw CEE na pierwszych miejscach znalazły się Czechy, Rumunia i Ukraina, gdzie potencjalnie mogą otworzyć się duże możliwości dla polskich przedsiębiorstw w ramach procesu odbudowy tego kraju. Natomiast wśród państw drugiego kręgu na podium znalazły się Japonia, Kazachstan i Malezja.

Wyniki badania przeprowadzonego na próbie 240 dużych i średnich przedsiębiorstw wskazują na zmianę postrzegania kluczowych czynników ryzyka w porównaniu z poprzednią edycją – 90% firm identyfikuje ryzyko geopolityczne i odpowiednio duży rynek zbytu jako kluczowe czynniki przy wyborze lokalizacji inwestycji. Plany dalszej ekspansji w perspektywie najbliższych trzech lat deklaruje 41% firm, które już inwestowały za granicą, i nieco ponad 26% wszystkich przedsiębiorców. 

– Jest szansa, by wreszcie nasz biznes był bardziej aktywny za granicą, bo choć skutecznie przyciągamy inwestycje z innych krajów, to w ekspansji kapitałowej lepiej wyglądają choćby nasi sąsiedzi z regionu. Chcemy dzielić się wiedzą o korzyściach i możliwościach, jakie niesie międzynarodowa ekspansja, i pokazywać polskim przedsiębiorcom konkretne rynki, gdzie warto poszukać inwestycyjnych okazji. W KUKE widzimy rosnące zainteresowanie polskiego biznesu wychodzeniem poza granice kraju. Aby wzmocnić ten trend, oferujemy atrakcyjne instrumenty zabezpieczające same inwestycje, jak też ich finansowanie, co znacząco podnosi bezpieczeństwo ekspansji – komentuje Janusz Władyczak, prezes zarządu KUKE.

Przeprowadzone badania potwierdzają, że przedsiębiorcy są świadomi korzyści, jakie pozwala uzyskać ekspansja kapitałowa. 55% badanych firm wskazuje dywersyfikację geograficzną i ograniczanie ryzyka jako główną korzyść z bezpośrednich inwestycji za granicą. Na drugim miejscu wśród korzyści przedsiębiorcy wskazują możliwość zabezpieczenia łańcuchów dostaw, co podkreśla ponad 47% badanych. 

Raport jest dostępny TUTAJ.

(AM, źródło: KUKE)