KUKE zwiększa zakres wsparcia eksporterów

0
134

 

Wspieranie polskich firm w finansowaniu inwestycji w Polsce i zagranicą, umożliwianie bezpiecznej wymiany handlowej i świadczenia usług, przyciąganie zagranicznych inwestorów – to najważniejsze elementy nowego systemu wsparcia krajowych eksporterów, zaprezentowanego w 30. rocznicę powstania Korporacji Ubezpieczeń i Kredytów Eksportowych.

Jak poinformowano w trakcie wideokonferencji w ramach cyklu Idea Rozwoju Twojego Biznesu zorganizowanej wspólnie przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii i Polską Agencję Rozwoju Przemysłu (PARP), nowy system obejmuje nie tylko ubezpieczenia i gwarancje realizacji kontraktów, ale także finansowanie generujących sprzedaż zagraniczną inwestycji krajowych bądź zagranicznych, prowadzonych przez spółki zależne.

Konrad Klimek, prezes KUKE Finance, przekonywał, że inwestycje w nowe moce produkcyjne są konieczne, aby krajowy eksport mógł się nadal rozwijać, by wymiana handlowa polskich przedsiębiorstw z zagranicznymi kontrahentami była coraz intensywniejsza. Może to być na przykład kupno i montaż nowej linii technologicznej, budowa zakładu produkcyjnego, ale także sfinansowanie przejęcia zagranicznej konkurencji albo transakcji sprzedaży dóbr czy usług.

Warunkiem udzielenia gwarancji przez KUKE jest wartość inwestycji przekraczająca 5 mln zł. Nie mniej niż 20% przychodów uzyskanych dzięki takiemu przedsięwzięciu musi pochodzić z eksportu. Ponadto spłata kredytu zabezpieczonego przez Korporację nie może trwać dłużej niż 14 lat od dnia zakończenia inwestycji.

Gwarancja KUKE umożliwia pozyskanie finansowania bez dodatkowych zabezpieczeń, zajmując zaledwie 20% linii kredytowej, co z reguły umożliwia zaciąganie kolejnych pożyczek.

– Nowy system jest unikatowy na skalę europejską – przekonywał Piotr Maciaszek, dyrektor Departamentu Ubezpieczeń i Współpracy Międzynarodowej KUKE. – W połączeniu z odważniejszym kredytowaniem eksporterów przez banki czy firmy faktoringowe przyczyni się do kontynuowania dobrej passy krajowych przedsiębiorstw na globalnym rynku – dodał.

Nowy system zabezpieczeń, jak stwierdził Grzegorz Pojnar, szef finansowania eksportu w Santander Bank Polska, pozwala ograniczyć niemal do zera podejmowane przez bank ryzyko niewywiązania się przez kredytobiorcę z obowiązku spłaty pożyczki.

To zestaw wręcz rewolucyjnych, bardzo proklienckich rozwiązań, które z pewnością przyczynią się do jeszcze większego zainteresowania polskich przedsiębiorstw ekspansją zagraniczną – zapewniał Grzegorz Pojnar.

Zapewnienie bezpiecznej wymiany handlowej jest drugim filarem nowego systemu wsparcia eksporterów przez KUKE.

– KUKE zabezpiecza wymianę handlową poprzez system ubezpieczeń dotyczących należności zarówno krótkoterminowych, jak i związanych z dużymi projektami inwestycyjnymi – poinformował Konrad Klimek.

Trzecim filarem nowego systemu są ułatwienia oferowane przedsiębiorstwom zagranicznym inwestującym nad Wisłą. Obecnie, po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, Polska jest na drugim miejscu po Niemczech pod względem wielkości inwestycji zagranicznych na terenie Starego Kontynentu.

– Kapitał, jak wiadomo, nie ma pochodzenia – wyjaśniał prezes KUKE Finance. – Zagraniczne inwestycje w Polsce także generują przychody eksportowe, chcemy zatem je również wspierać – mówił.

Zdaniem uczestników panelu efektem nowych regulacji powinno być zauważalne skokowe podniesienie jakości polskich produktów i usług na zagranicznych rynkach, co pozwoli jeszcze efektywniej walczyć o przychylność końcowego odbiorcy w konkurencji z zagranicznymi firmami. Nowe inwestycje, które w większości mają charakter technologiczny, mogą ponadto przyczynić się do zwiększenia marży, a więc wypracowania przez objętą systemem gwarancji KUKE firmę większego zysku.

(AM, źródło: PAP MediaRoom)