Leadenhall: Praca zdalna i szybka wypłata świadczeń w reakcji na koronawirus

0
748

W związku z szybko rozprzestrzeniającą się infekcją wirusem COVID-19 (koronawirus) Leadenhall Polska wdrożył szereg rozwiązań w celu usprawnienia współpracy oraz zapewnienia profesjonalnej obsługi przy zachowaniu poczucia bezpieczeństwa

Firma wprowadziła zdalną pracę w trybie home office zdecydowanej większości pracowników. Podstawową zauważalną zmianą jest elektroniczny podpis na dokumentach, w tym także na decyzjach o odszkodowaniach. Wszystkie oświadczenia podpisane w ten sposób są ważne.

Sekretariat Leadenhall pracuje normalnie, jednak licząc się z ryzykiem opóźnień w pracy Poczty Polskiej, firma rekomenduje przesyłanie korespondencji w sprawie szkód w postaci skanów załączonych do wiadomości email. Będą one honorowane na równi z korespondencją tradycyjną.

W produktach od utraty dochodu Leadenhall uruchomił procedurę, w ramach której bezsporne świadczenia do wysokości 100 tys. zł będą realizowane w trybie natychmiastowym. Firma zaznaczyła też, że żaden z jej produktów Leadenhall nie wyłącza wypłaty świadczeń z tytułu niezdolności do pracy lub śmierci w następstwie zarażenia wirusem COVID-19.

(AM, źródło: Leadenhall)