Leasing a ubezpieczenia 2023: O wyzwaniach dla obu branż w gronie ekspertów

0
790

Dwudniowa konferencja Związku Polskiego Leasingu „Leasing a ubezpieczenia” przeszła do historii. W ciągu dwóch dni – 20 i 21 listopada – niemal 230 uczestników wzięło udział w dziewięciu panelach dyskusyjnych, czterech prelekcjach i pięciu warsztatach, a także w zajęciach integracyjnych. Zdalnie konferencję śledziło niemal 70 osób. Patronem medialnym wydarzenia była „Gazeta Ubezpieczeniowa”.

Ponad 50 prelegentów przedstawiło 300 gościom konferencji aktualne trendy w obszarach leasingu i ubezpieczeń, a także wizje rozwoju i perspektywy współpracy obydwu branż.

– Mocnym punktem wszystkich konferencji organizowanych przez ZPL jest ich wysoki poziom merytoryczny. Nasi goście doceniają takie podejście. Od kilku dni dostajemy bardzo pozytywne opinie, podziękowania i deklaracje udziału w kolejnych spotkaniach – mówi Monika Constant, prezeska zarządu Związku Polskiego Leasingu.

Program wydarzenia obejmował aktualne wyzwania w branży leasingu i ubezpieczeń. Eksperci podkreślali znaczenie innowacji technologicznych, integracji danych oraz rosnącej roli zrównoważonego rozwoju. Ponadto poruszano kwestie regulacyjne i perspektywy rynkowe, zwracając uwagę na dynamiczną naturę sektora. Debaty skupiły się również na strategiach dostosowawczych przedsiębiorstw w kontekście zmieniającego się otoczenia biznesowego. Praktyczny wymiar konferencji wzmacniały warsztaty w formie wykładów lub gier, których tematy odpowiadały na bieżące zapotrzebowanie rynku.

Podczas 2. edycji ekspercki charakter konferencji został rozszerzony o wiele okazji do networkingu podczas przerw na kawę, wspólnych lunchów czy uroczystej kolacji zwieńczonej koktajlem. Dużym zainteresowaniem cieszyły się też aktywności integracyjne, podczas których uczestnicy zespołowo rozwiązywali zagadki czy wspólnie tworzyli wymyślne dania.

– Spotkania poza panelami dyskusyjnymi i prelekcjami były okazją do nawiązywania i zacieśniania kontaktów osobistych i biznesowych. To było naprawdę budujące, obserwowanie tak otwartych i przyjaznych rozmów, również pomiędzy firmami na co dzień konkurującymi ze sobą na rynku – podkreśla Monika Constant. – Myślimy już o kolejnych konferencjach. Mam nadzieję, że nasi partnerzy będą współtworzyć razem z ZPL następne spotkania i że będą one mocne merytorycznie, jeszcze bardziej zaawansowane technologicznie, a przy tym nastawione – tak jak obecnie – na budowę zaufania i współpracy branż leasingowej i ubezpieczeniowej. Będą one tym bardziej wyjątkowe, gdyż w przyszłym roku obchodzimy 30. lecie ZPL i planujemy szczególnie uczcić tę rocznicę – podsumowuje.

(AM, źródło: ZPL)