Link4: Nowa polisa pomoże klientowi po wypadku

0
927

„Pomoc po wypadku” – taką nazwę nosi najnowsza oferta Link4. W jej ramach ubezpieczyciel odpowie za szkodę spowodowaną z winy sprawcy, który posiada polisę dla swojego pojazdu w innym towarzystwie. Nowy produkt jest dodatkiem do OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (ppm.).

Celem „Pomocy po wypadku” jest wsparcie klientów, którzy brali udział w zdarzeniu drogowym nie ze swojej winy. Jeśli odpowiedzialność za szkodę będzie ponosić wyłącznie kierujący lub posiadacz drugiego pojazdu ubezpieczony w innej firmie niż Link4, wówczas zakład wypłaci odszkodowanie klientowi i sam wystąpi z regresem do ubezpieczyciela sprawcy.

Dotychczas ubezpieczony, który był poszkodowany w wypadku drogowym, ubiegał się o odszkodowanie z polisy sprawcy, niejednokrotnie ubezpieczonego w innym towarzystwie. To często wywoływało poczucie niepewności w stresującej sytuacji, jaką jest wypadek. Dzięki nowemu produktowi cały ten stres chcemy zdjąć z naszych klientów i dodatkowo wesprzeć ich także po samym wypadku – wyjaśnia Katarzyna Wojdyła, członek zarządu Link4.

Zakład nie tylko odpowie za szkodę z winy sprawcy, ale też zwróci koszty holowania lub parkowania pojazdu swojego klienta, wynajmu pojazdu zastępczego lub kosztów związanych z koniecznością korzystania z usług przewozu osób lub towarów ze względu na brak możliwości użytkowania uszkodzonego pojazdu. Ubezpieczenie pokryje także koszty obowiązkowego dodatkowego badania technicznego oraz uszkodzenia bagażu podręcznego.

Oferowane ubezpieczenie obejmie także bagaż podręczny, który znajdował się w pojeździe w chwili powstania szkody. To m.in. torebki, teczki, plecaki z zawartością, a także telefon komórkowy, tablet i laptop – wylicza Agata Ambroziak-Rogulska, dyrektor Departamentu Produktu Link4. – Istotne, by bagaż podręczny był przewożony w przeznaczonych do tego miejscach, futerałach lub uchwytach – dodaje.

Suma ubezpieczenia w ubezpieczeniu „Pomoc po wypadku” wynosi 300 tys. zł, a ochrona obejmuje szkody na terenie Polski.

(AM, źródło: Link4