Link4 zmodyfikował ofertę dobrowolnych ubezpieczeń komunikacyjnych

0
837

Link4 wprowadził zmiany w swojej ofercie dobrowolnych ubezpieczeń komunikacyjnych. Modyfikacje obejmujące ubezpieczenia AC i NNW rozszerzyły zakres ochrony w tych polisach. Zmiany obowiązują od 24 kwietnia.

– Polisy komunikacyjne zawsze były mocną stroną Link4 i chcemy, żeby tak zostało. Te zmiany przede wszystkim wychodzą naprzeciw oczekiwaniom klientów, a przy tym czynią naszą ofertę jedną z najbardziej kompleksowych na rynku – ocenia Agata Ambroziak-Rogulska, dyrektor Departamentu Produktu Link4. – Dodatkowo nowe dokumenty OWU zostały napisane prostym językiem, by klient w pełni rozumiał wszystkie warunki ubezpieczenia – dodaje.

Zmiany w AC

W Auto Casco (AC) wprowadzony został zakres All Risks, który zastąpił dotychczasowe zdarzenia nazwane. W zmienionej formule ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie za szkodę polegającą na uszkodzeniu lub zniszczeniu pojazdu, która powstanie na skutek wszelkich nagłych i nieprzewidzianych zdarzeń. Dodatkowo poniesie odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzęta, polegające np. na przegryzieniu przez gryzonie kabli.

Zmiany w NNW

Z kolei w komunikacyjnych ubezpieczeniach NNW do wypłaty odszkodowania będzie kwalifikować się każdy uszczerbek na zdrowiu, który został sklasyfikowany w nowej tabeli w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Nowa tabela uszczerbkowa szczegółowo opisuje zarówno rozpoznanie, jak i skutek nieszczęśliwego wypadku. Link4 zapewnia, że ubezpieczony nie będzie musiał czekać na wypłatę odszkodowania do zakończenia leczenia, W zmodyfikowanej wersji będzie mógł otrzymać świadczenie na podstawie dokumentów medycznych. We wcześniej obowiązującej formie NNW ubezpieczony otrzymywał świadczenie, gdy doznawał trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Dodatkowe świadczenia za hospitalizację

W ramach zmian w polisach od następstw nieszczęśliwych wypadków zakład wprowadził również świadczenia dodatkowe za hospitalizację. Link4 wypłaci 100 zł za każdy dzień pobytu klienta w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku, do kwoty 2 tys. zł za cały pobyt. Zwróci także koszty zakupu leków i środków opatrunkowych do 5 tys. zł oraz koszty zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych do 10% sumy ubezpieczenia NNW. Zmianie uległ także zakres terytorialny ubezpieczenia, które od teraz obejmuje nieszczęśliwe wypadki na terenie całego świata (dotychczas Europy). Wprowadzone zmiany nie będą miały wpływu na wysokość składki ubezpieczeniowej.

Link4 zorganizuje leczenie w placówkach PZU Zdrowie

Polisy NNW wspiera dodatkowo pakiet „Wracaj do zdrowia”, który obejmuje organizację oraz pokrycie przez Link4 kosztów najważniejszych świadczeń zdrowotnych, oferowanych w ponad 2 tys. placówek PZU Zdrowie. Do dyspozycji ubezpieczonych są lekarze wielu specjalizacji. Klienci mogą skorzystać z terapii psychologicznej, zabiegów i badań ambulatoryjnych oraz specjalistycznej diagnostyki.

AM, news@gu.home.pl

(źródło: Link4)