List do największych ubezpieczycieli w sprawie klimatu

0
510

Insure Our Future, globalna sieć organizacji pozarządowych i ruchów społecznych, które rozliczają branżę ubezpieczeniową z jej roli w kryzysie klimatycznym, opublikowała list otwarty do największych międzynarodowych ubezpieczycieli.

List otrzymały te firmy, których ubezpieczenia paliw kopalnych są oceniane przez sieć IOF. W liście przedstawia się kluczową rolę ubezpieczycieli w kryzysie klimatycznym i konkretne działania, jakie winni podjąć, jeśli poważnie myślą o wspieraniu globalnego celu, jakim jest ograniczenie zmian klimatu do 1,5 st. C. Wśród nich wymienia się:

1. natychmiastowe zaprzestanie oferowania jakichkolwiek usług ubezpieczeniowych, które wspierają rozwój produkcji węgla, ropy i gazu, a w ciągu dwóch lat wycofanie wszystkich usług ubezpieczeniowych dla firm paliw kopalnych, które nie są dostosowane do wiarygodnej ścieżki 1,5 st. C, 

2. natychmiastowe zbycie wszystkich aktywów, w tym aktywów zarządzanych na rzecz osób trzecich, pochodzące od firm węglowych, naftowych i gazowych, które nie są dostosowane do wiarygodnej ścieżki 1,5 st. C,

3. natychmiastowego zaprzestania ubezpieczania nowych i rozbudowywanych projektów węglowych, naftowych i gazowych,

4. wycofanie w ciągu dwóch lat wszystkich usług ubezpieczeniowych dla obecnych klientów – spółek paliwowych, którzy nie są dostosowani do takiej ścieżki,

5. zdefiniowanie do lipca 2023 r., a następnie przyjęcie wiążących celów w zakresie redukcji ubezpieczonych emisji, które są przejrzyste, kompleksowe i zgodne z wiarygodną ścieżką 1,5 st. C.

Międzynarodowi ubezpieczyciele odchodzą od ochrony węgla i przyjmują polityki wykluczające ochronę nowych projektów naftowych i gazowych. Proces postępuje wolno, ale postępuje. Nie dotyczy wszystkich ubezpieczycieli, ponieważ wielu z nich wciąż umizguje się do firm z branż paliw kopalnych, realizując swoje biznesy. Pożądany trend będzie jednak przybierał na sile, mimo iż brudny przemysł nie dostosował swojej działalności do konsensusu naukowego związanego z tym, co jest wymagane, aby ograniczyć globalne ocieplenie do 1,5 st. C.

Jak podaje Insure Our Future, niektórzy ubezpieczyciele twierdzą, że angażują swoich klientów z sektora energetycznego w dialog na temat przejścia na zerową emisję netto i że może to bardziej ich zachęcić do szybszego przejścia na emisję zerową niż wykluczenie z portfeli ubezpieczeniowych i inwestycyjnych.

Jednak główni producenci ropy i gazu nie wykazują oznak przyjęcia wiarygodnych ścieżek zerowych netto, a niektórzy ostatnio nawet wycofali się ze swoich zobowiązań, które podjęli w przeszłości, pomimo niedawnych, nieprzyzwoitych i rekordowych zysków. I za nic mają słowa wypowiedziane przez sekretarza generalnego ONZ: – Rok 2023 jest rokiem rozliczenia i musi być rokiem przełomowych działań na rzecz klimatu. Nigdy więcej małych kroków. Koniec z wymówkami. Koniec z greenwashingiem.

Ubezpieczyciele, jako zarządzający ryzykiem, ponoszą szczególną odpowiedzialność za działania i zmiany na rzecz ochrony klimatu: bez ubezpieczenia większość nowych projektów związanych z paliwami kopalnymi nie może zostać zrealizowana, a istniejące nie mogą dalej funkcjonować.

Co prawda, w ostatnich latach branża ubezpieczeniowa podjęła wiele działań w celu przyspieszenia przejścia od paliw kopalnych do odnawialnych źródeł energii, ale z licznymi wyjątkami. Od 2017 r. co najmniej 41 ubezpieczycieli przyjęło ograniczenia dotyczące ubezpieczenia emisji węgla, 22 dotyczące piasków roponośnych i 13 dotyczące konwencjonalnej ropy i gazu, ale liczne luki w zasadach i standardach wciąż pozwalają ubezpieczycielom na dalsze udzielanie ochrony dla produkcji paliw kopalnych.

Kilka kontraktów ubezpieczeniowych naftowych i gazowych ogranicza ochronę eksploracyjną, ale już nie rozwój rozszerzonej produkcji.

W swoim liście do międzynarodowych ubezpieczycieli IOF podkreśla, że ostatnie osiem lat było najgorętszymi w historii, a ekstremalnych zjawisk pogodowych przybywa i są coraz poważniejsze w skutkach. Najgorsze jest jednak dopiero przed nami. Naukowcy zajmujący się klimatem ostrzegają, że kiedy rozpocznie się kolejna faza El Niño, ekstremalne zjawiska z lat 2021/2022 okażą się mało znaczące wobec tego, co nas czeka.

Inni naukowcy doszli do wniosku, że być może już zostały przekroczone dwa globalne punkty krytyczne dla klimatu – topnienie pokryw lodowych Zachodniej Antarktydy i Grenlandii. Mogą one krzyżować się z innymi, jeśli nawet przeciętna temperatura wzrośnie nawet o 1,5 st. C. Takie zmiany mogą prowadzić do nagłych, nieodwracalnych i niebezpiecznych skutków o poważnych dla ludzkości implikacjach.

Na podstawie wysłanego do ubezpieczycieli kwestionariusza i uzyskanych informacji IOF stworzy raport roczny. Raport wskaże firmy, które powinny być nagradzane za wykazanie się przywództwem klimatycznym, i te, które opóźniają działania na rzecz klimatu.

Na podstawie: Coroczny list do prezesów 30 największych ubezpieczycieli paliw kopalnych, IOF, 28.03.23.

Sławomir Dąblewski
dablewski@gmail.com