Lista ubezpieczonych przesądza o PIT od polisy

0
756

Dyrektor Krajowej Izby Skarbowej uznał, że pracodawca musi potrącać zaliczki na podatek dochodowy od bezimiennych OC, gdy przekazuje zakładowi ubezpieczeń listę objętych ochroną – informuje „Dziennik Gazeta Prawna”.

Interpretacja została wydana w sprawie firmy, która planowała ubezpieczyć w ramach OC księgowych oraz personel zajmujący się obsługą płac. Bezimienne umowy miały obejmować stanowiska i wykonywane w ich ramach czynności, zaś towarzystwo miało otrzymać listę osób, których w danych momencie miało dotyczyć ubezpieczenie. Zdaniem przedsiębiorstwa, konstrukcja polisy oznaczała, że krąg ubezpieczonych jest otwarty, a pracownicy nie otrzymują żadnych przychodów z tytułu ubezpieczenia.

Z kolei dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z 1 grudnia 2020 r. (sygn. 0113-KDIPT2-2.4011.700.2020.1) uznał, że w tej sytuacji ma do czynienia z zamkniętym katalogiem osób, gdyż ubezpieczonych można zidentyfikować na podstawie listy zgłoszonej zakładowi i aktualizowanej w razie potrzeby. „DGP” przypomina, że w interpretacjach z 26 października 2018 r. i 23 lipca 2019 r. Dyrektor Izby uznał, iż otwarty krąg ubezpieczonych występuje również wtedy, gdy na dzień zapłaty składki lista ubezpieczonych jest znana, ale ochroną objęte są także osoby, których wówczas nie można zidentyfikować.

Więcej:
„Dziennik Gazeta Prawna” z 11 stycznia, Patrycja Otto „Polisa ze wskazaniem to przychód”:
https://edgp.gazetaprawna.pl/e-wydanie/57760…

(AM, źródło: „Dziennik Gazeta Prawna”)