Lloyd’s: Jedno ciało kierownicze

0
342

Ubezpieczeniowy i reasekuracyjny rynek Lloyd’s ogłosił swoją decyzję połączenia Rady Lloyd’s i Zarządu Franczyzy. Połączenie wejdzie w życie 1 czerwca 2020 r., przy szerokim poparciu uczestników rynku.

Wiadomość podano po trwających pięć miesięcy konsultacjach, podczas których ponad 90% głosów wyraziło poparcie dla pozycji wchłonięcia zarządu przez radę i stworzenia jednego ciała kierującego korporacją i rynkiem Lloyd’s. Nowa rada będzie liczyć 15 członków: 6 nominowanych, 6 wybranych i 3 spośród dyrektorów.

Komitet ds. nominacji i zarządzania Lloyd’s, wspólnie z prezesem Brucem Carnegie-Brownem, pracuje obecnie nad ustaleniem jak najlepszego składu osobowego nowej rady, rekrutującej się spośród dotychczasowych niezależnych członków rady i zarządu. Rynek Lloyd’s będzie zaproszony do udziału w wyborach swoich przedstawicieli w radzie. Wybory odbędą się na przełomie kwietnia i maja 2020 r.

 – Realizując projekt „Przyszłość w Lloyd’s”, budujemy nowy rynek, który jest innowacyjny i reaguje na potrzeby swoich klientów – powiedział Carnegie-Brown w oświadczeniu. – Aby to robić skutecznie, musimy mieć jak najbardziej wydajne struktury kierownicze.

(AC, źródło: Insurance Journal)