Lloyd’s: Rusza transformacja kultury korporacyjnej

0
415

Lloyd’s ogłosił skład swojej nowej, niezależnej Grupy Doradczej ds. Kultury, powołanej w ramach planu działania, którego celem jest wprowadzenie trwałych zmian kulturowych.

Prace nad programem transformacji kulturowej Lloyd’s zaczął realizować w marcu 2019 r., w reakcji na doniesienia prasowe o molestowaniu seksualnym na swoim rynku, a ogłosił go we wrześniu. Stworzona została grupa doradcza, złożona z czołowych ekspertów z doświadczeniem w przeprowadzaniu transformacji kulturowej, w skład której wchodzą m.in. specjaliści z dziedziny zdrowia psychicznego i przedstawiciele rynku Lloyd’s.

Grupie przewodniczy Fiona Luck, członek zarządu Lloyd’s i dyrektor bez funkcji wykonawczej, odpowiedzialna za personel i kulturę korporacyjną.

– Grupa doradcza pomoże identyfikować wymierne efekty, krytycznie oceniać postępy w ich osiąganiu i odegra rolę sprawczą w kreowaniu kultury uczciwości, szacunku i równego traktowania na całym rynku Lloyd’s – powiedziała przewodnicząca grupy.

(AC, źródło: Lloyd’s)