Lloyd’s wydobył się z ubiegłorocznego dołka

0
293

Według wstępnych szacunków składka przypisana brutto Lloyd’s za rok budżetowy 2023 wzrosła o 11,6%, do 52,1 miliarda funtów. Z kolei wskaźnik mieszany rynku poprawił się o 7,9 punktu procentowego w porównaniu z rokiem poprzednim do 84%.

Zwrot z inwestycji w wysokości 5,3 mld funtów, wobec 3,1 mld funtów straty w roku budżetowym 2022 odzwierciedlał środowisko wyższych stóp procentowych i wycofywanie się z księgowania według wyceny rynkowej w przypadku portfeli o stałym dochodzie. Zysk z działalności ubezpieczeniowej wzrósł o 3,3 mld funtów, do 5,9 mld funtów.

Pełne wyniki zostaną opublikowane 28 marca wraz z wytycznymi dotyczącymi oczekiwań odnośnie do wyników w 2024 r. 

(AM, źródło: Lloyd’s)