Lloyd’s: Wyniki zupełnie inne niż przed rokiem

0
232

Lloyd’s of London ogłosił wyniki I połowy 2021 r. W tym okresie osiągnął zysk przed opodatkowaniem w wysokości 1,4 mld funtów. W analogicznym okresie ub.r. rynek Lloyd’s odnotował stratę 400 mln funtów.

Motorem zysku była istotna poprawa wyniku z działalności ubezpieczeniowej, który wyniósł 1 mld funtów. W I poł. 2020 r. Lloyd’s stracił na działalności ubezpieczeniowej 1,3 mld funtów. Współczynnik łączony Lloyd’s na poziomie 92,2% świadczy o zdecydowanej poprawie w stosunku do I poł. 2020 r., kiedy ten wskaźnik rentowności wyniósł aż 110,4%, znacznie przekraczając próg 100%. Rynek wypłacił 2,2 mld funtów roszczeń z tytułu Covid-19, co stanowi 80% zweryfikowanych roszczeń brutto. Większość dotyczyła szkód majątkowych i odwołania imprez. Wszystkich świadczeń i odszkodowań w I poł. 2021 r. Lloyd’s wypłacił 9,4 mld funtów.

Składka przypisana brutto wzrosła do 20,5 mld funtów, z poziomu 20 mld funtów przed rokiem. Wzrost składki przypisanej brutto jest skutkiem podwyżki stawek, wysokiej retencji klientów i przyrostu nowych po raz pierwszy od czterech lat. W I poł. 2021 r. stawki wzrosły o 9,9%, kontynuując trend 15 kolejnych kwartałów podwyżek. Poprawa współczynnika łączonego wynikała ze znacznej redukcji zarówno współczynnika szkód niekatastroficznych, jak i współczynnika kosztowego. Zmniejszenie kosztów operacyjnych pozostaje w centrum programu transformacji cyfrowej.

Lloyd’s utrzymuje silną pozycję kapitałową i wypłacalność. Zasoby netto wzrosły o 2,6 mld funtów, do 36,5 mld funtów. Centralny współczynnik wypłacalności wynosi 218%.

– Wyniki finansowe Lloyd’s świadczą, że udało się przestawić rynek na zrównoważony, rentowny rozwój – podsumował dyrektor generalny Lloyd’s John Neal.

(AC, źródło: Insurance Journal)