Lloyd’s of London: Katastrofy naturalne mogą wygenerować koszty liczone w bilionach dolarów

0
269

5 bilionów dolarów w ciągu pięciu lat – na taką kwotę Lloyd’s of London oszacował globalne straty gospodarcze powstałe wskutek ekstremalnych zjawisk pogodowych, powodujących nieurodzaje oraz niedobory żywności i wody.

Lloyd’s, który przeprowadził badanie wraz z Cambridge Centre for Risk Studies, podkreślił, że opracowany przez niego „scenariusz ryzyka systemowego”, który modeluje globalny wpływ ekstremalnych warunków pogodowych na gospodarkę, ma charakter hipotetyczny. Stwierdzono jednak, że prace te poprawią wiedzę przedsiębiorców i decydentów na temat ich narażenia na krytyczne zagrożenia, takie jak ekstremalne warunki pogodowe.

Pierwsze badanie z serii

W opracowanym we współpracy z Cambridge Centre for Risk Studies scenariuszu ryzyka systemowego zbadano, jak hipotetyczny, ale prawdopodobny wzrost liczby ekstremalnych zjawisk pogodowych w związku ze zmianą klimatu może doprowadzić do nieurodzaju i znacznych globalnych niedoborów żywności i wody. Badanie, będące pierwszym z serii dziewięciu scenariuszy ryzyka systemowego, ma za zadanie zwiększyć świadomość decydentów oraz przedsiębiorców w zakresie ich podatności na krytyczne zagrożenia, takie jak ekstremalne warunki pogodowe, oraz roli ochrony ubezpieczeniowej dla budowania ich odporności.

Nawet 17,6 bln dol. strat w najgorszym scenariuszu

Lloyd’s modelował globalne straty gospodarcze spowodowane ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi, szacując wpływ szoków żywnościowych i wodnych na światowy produkt krajowy brutto w okresie pięciu lat. Średnia ważona strata w trzech modelowanych poziomach dotkliwości – dużej, poważnej i skrajnej – wyniosła 5 bln dol. w ciągu pięciu lat i wahała się od 3 bln dol. w scenariuszu o najniższej dotkliwości do 17,6 bln dol. w ekstremalnym.

W badaniu podkreślono, że istnieje znaczna luka w ochronie przed ryzykiem klimatycznym, a szacunki wskazują, że obecnie ubezpieczona jest jedynie jedna trzecia światowych strat gospodarczych spowodowanych ekstremalnymi warunkami pogodowymi i ryzykami związanymi z klimatem.

– Lloyd’s angażuje się w budowanie zrozumienia i odporności społeczeństwa w odniesieniu do ryzyka systemowego oraz w ochronę naszych klientów przed rosnącymi zagrożeniami klimatycznymi. Niezwykle istotne jest, aby nasz rynek w dalszym ciągu współpracował z sektorem publicznym i prywatnym, aby stawić czoła temu wyzwaniu na dużą skalę i zapewnić wszystkim zrównoważoną przyszłość – powiedział John Neal, dyrektor generalny Lloyd’s.

– Globalna gospodarka staje się coraz bardziej złożona i coraz bardziej narażona na zagrożenia systemowe. Cieszymy się, że możemy współpracować z Lloyd’s i innymi podmiotami, aby pomóc firmom i decydentom w badaniu potencjalnych skutków tych scenariuszy – dodał dr Trevor Maynard, dyrektor wykonawczy ds. ryzyka systemowego Cambridge Center for Risk Studies.

(AM, źródło: Lloyd’s)